menu

12 september 2019

Stabergs barockträdgård och kulturarvsväxter

Helena Kaasik, journalist och fotograf

Att odla kulturarvsväxter är det många som lockas av just nu. På Staberg ingår de som en naturlig del i verksamheten. Humle från 1700-talet och äpplen från förr är några av de gamla kulturarvsväxter som du kan mötas av i Stabergs vackra barockträdgård.

 

Staberg Bergsmansgård belägen strax utanför Falun är en trädgård i barock stil. Här finns både faluröda timmerhus och den vita herrgårdsbyggnad bevarad. Alla byggnader är varsamt renoverade vilket gör att man får en bra bild av hur man levde och vad man odlade i mitten på 1700-talet.

 

Den förste kända ägaren av Staberg var bergsmannen Hans Marqvardsson som runt mitten på 1500-talet bodde på gården. Bergsmännen var engagerade i kopparhanteringen i Falu gruva och byggde sina bergsmansgårdar i trakten.

 

 

År 1639 tog släkten Nauclér över Staberg, vilka ägde gården fram till år 1820. Under den här tiden får gården och trädgården den form som den har än idag.

 

Livet runt Falu gruva var tufft. Gruvhanteringen innebar luftföroreningar och miljöförstöringar. Bergsmännen hade dock möjlighet att anlägga sina gårdar på ett behagligt avstånd från rök och kalhyggen. När Falu gruva hade en högkonjunktur på 1600-talet var barocken på modet. Därför anlades även Staberg enligt dessa ideal. Olof Nauclér ville samtidigt ha en trädgård som var inriktad på nytta med kryddor, grönsaker och fruktodlingar.

 

När familjen Nauclér lämnar faller trädgården i en slags törnrosasömn, för att rustas upp igen under 1950-1960-talet. År 1965 blir gården byggnadsminne. Idag är Staberg en av de mest välbevarade bergsmansgårdar i Kopparberget och ingår i världsarvet Falun.

 

 

I trädgården finns cirka 72 gammeldags fruktträd som breder ut sig på terrasserna strax söder om mangårdsbyggnaderna. Fruktträd var en familjs rikedom i slutet av 1700-talet. Idag finns många av de gamla sorterna bevarade i ympad eller nyplanterad form vilket gör Staberg till en intressant plats att besöka för alla som är nyfikna på gamla äppelsorter.

 

 

Det finns också en köksträdgård i trädgården, anlagd enligt 1700-talsmodell med höga långsmala jordbäddar. Här odlas bland annat en mängd kryddor, kål och andra grönsaker som var vanliga på 1700-talet.

 

Staberg kallats ibland för Dala-Versailles men jag hittar inte så många likheter mellan den här trädgården och den överdådiga parken vid slottet i Versailles. Det skulle möjligtvis vara de raka linjerna och de strikt formade trädgården.

 

 

Humleplantorna är också intressanta att kika på. De är placerade strax väster om köksträdgården och består av plantor som härstammar rån 1750-talet. Många av växterna drivs fram i trädgårdsmästeriets växthus som byggts för att smälta in i den här unika 1700-talsmiljön.