Elmia Avfall & Återvinning

Mötesplatsen för det hållbara samhället

Mötesplatsen för det hållbara samhället

Elmia Avfall & Återvinning är den självklara mötesplatsen för dig som är verksam inom avfallshantering, renhållning och återvinning. Här tar du del av nya trender och idéer samt visar upp dina produkter för en stor marknad.

Som utställare träffar du beslutsfattare,inköpare, entreprenörer och konsulter från hela branschen inom insamling, återvinning, materialhantering, sönderdelning, kompaktering, energiutvinning och biogas.

Elmia erbjuder stora lokaler och en utomhusarena perfekt för demonstrationer av era produkter!

Virtuell rundtur av Elmia
Virtuell rundtur av Elmia
Var kan jag parkera?
Vad finns det att äta?
Vill du veta mer?

Datum kommer

Om mässan
Följ oss på social medier!