2018 blir vi större än någonsin.

Elmia Svets och Fogningsteknik, den ledande branschmässan i Sverige, blir större än någonsin 2018. I ny hall visas allt som har med svetsning och fogning att göra. Tillsammans med fyra parallella mässor är det en plattform för framtidens industri. Och affären är i fokus.

På mässgolvet möter du branschens produktionsledning, tekniker, företagsledning, operatörer, montörer, svetsare och ställare. En stor del av besökarna har inflytande över företagens inköp och är här för att hitta nya lösningar och leverantörer.

Vi är i full gång med monterförsäljningen så se till att säkra din plats på Elmia den 15-18 maj 2018!

Boka monter på Elmia Elmia Svets och Fogningsteknik 2018

Boka monter på Elmia Elmia Svets och Fogningsteknik 2018