Ogräsbibeln: lär känna ogräsens nyttigheter

Ogräsbibeln: lär känna ogräsens nyttigheter
Häromdagen släpptes en bok som utmanar våra traditionella uppfattningar om trädgårdsskötsel och biologisk mångfald: Ogräsbibeln. Bokens viktiga budskap är att ogräsen inte är skräp utan livsviktiga för både insekter och människor.

Den inspirerande samling, framtagen av Pollinera Sverige i samarbete med herbalisten Lisen Sundgren och fotografen Lena Granfelt, som ger en efterlängtad upprättelse åt de ofta föraktade och bortglömda växterna vi kallar ogräs.

Boken lyfter fram ett viktigt budskap: att dessa växter, som växer villigt utan vård, inte är skräp utan snarare livsviktiga för vår miljö. Genom att utmana våra normer för vad en trädgård ska vara, framhäver boken ogräsens värde, både för pollinerande insekter och för oss människor. I Ogräsbibeln får 25 olika ogräs en plats i rampljuset, där vi får lära känna dem och deras nyttigheter.

Elsa Beskows "Ogräsets sång" – en hymn till naturens kämpar

På boklanseringen refererades det till Elsa Beskows ramsa "Ogräsets sång". Beskows ord fångar ogräsens envishet och styrka:

"Vi äro bara ogräs vi
och kunna aldrig annat bli,
men morska sjunga vi ändå;
hör nu bara på,
ja, hör nu bara på!"

Ramsan målar en bild av ogräsen som obevekliga kämpar, som trots motgångar och människans försök att utrota dem, fortsätter att växa och frodas. Det är en kraftfull påminnelse om naturens motståndskraft och den biologiska mångfalden som vi ibland tar för given.

Ogräsen – en hälsoboost och en del av hälsotrenden

Boken passar utmärkt in i Elmia Garden Trends tema Hälsokraft. Många av de ogräs som lyfts fram har nämligen hälsofrämjande egenskaper. Brännässla, ett av de mest välkända ogräsen, är till exempel rik på vitaminer och mineraler. Andra ogräs som nämns i boken är kardborre, kungsmynta, löktrav och svalört.

Vad är ett ogräs?

I förordet diskuterar författarna vad som egentligen definierar ett ogräs. De påpekar att alla växter kan bli ogräs om de växer på fel plats, och att vårt behov av ordning i trädgårdar ofta leder till att vi rensar bort dessa naturliga skatter. Men kanske är det dags att omvärdera vår syn på ogräs och se deras potential både som ekologiska stödpunkter och som hälsoboostande växter.

En bok för alla trädgårdsentusiaster

Ogräsbibeln är inte bara en bok för trädgårdsentusiaster, utan för alla som är intresserade av hållbarhet och biologisk mångfald. Den utmanar oss att se skönheten och nyttan i de växter vi annars skulle rensa bort och erbjuder en ny syn på vad det innebär att vårda vår omgivning.

Låt oss inspireras av dessa tåliga växter och ta till oss deras lärdomar. I en tid då biologisk mångfald är viktigare än någonsin, kan Ogräsbibeln fungera som en guide till en mer hållbar och hälsosam framtid.

Foto: Pressbilder från Pollinera Sverige/Lena Granefelt och Unsplash

Helena Kaasik
Journalist och fotograf
Helena Kaasik