Mässområdet och anläggningen

mässanläggning-hallar-fasad-hall-a.jpg

Elmia Garden arrangeras i hall D och hall C.

Elmia har fyra moderna hallar med tillhörande entréer och lobbyytor och en total utställningsyta inomhus på 34 000 m2. I Elmias anläggning hittar du åtta restauranger och kaféer.

I Jönköping Konsert & Kongress finns flera hörsalar och konferensrum där den största, Hammarskjöldsalen har hela 1 087 platser.
Vid större behov erbjuder vi konferenslokaler som tar över 1 900 personer.

Vi har även ett unikt utomhusområde på 300 000 m2, som bjuder på enastående utsikt över Vättern.

Information om våra hallar

Hall A

Hall A består av två skepp med valvformade takstolar och däremellan en förbindande pelargång. Hallen har god förbindelse med utomhusområdena och är placerad i direkt anslutning till Lobby Nord. Via Lobby Nord nås Konferens- och kongresshuset och övriga hallar.

Tekniska specifikationer hall A

Tillgänglighet hall A

Hall B

Hall B är Elmias största hall och nås direkt både från Mässgatan, Lobby Syd, Hall D och Hall A. Dessutom finns förbindelser med våra utomhusytor. Den södra delen kan användas som utställningsyta eller för konferensrum. Från södra delen nås konferens- och kongresshuset direkt.

Tekniska specifikationer hall B

Tillgänglighet hall B

Hall C

Hall C kan utgöra en förlängning av hall D eller fungera som en egen separat utställningshall. Hall C når man från Lobby Syd. Hall E nås via Hall C.

Tekniska specifikationer hall C

Tillgänglighet hall C

Hall D

Hall D är Elmias näst största hall med rejäl takhöjd i de centrala delarna och helt fri från pelare. Hallen är sammankopplad med Hall C och ansluter till Lobby Syd. I nordvästra hörnet finns passage till Hall B.

Tekniska specifikationer hall D

Tillgänglighet hall D

Lobby Nord - Entré

Lobby Nord är en av Elmias två huvudentréer. Här finns information, garderober, entréer, restauranger och annan service. Från Lobby Nord nås hall A, B, Mässgatan, övriga hallar och Konsert- och kongresshuset. Lobby Nord används även för fest- och galaarrangemang.

Tekniska specifikationer Lobby Nord - Entré

Lobby Nord - Mässgatan

En trappa ner från Lobby Nord ligger Mässgatan som står i direkt förbindelse med hall B. Mässgatan kan användas som passage mellan Lobby Nord och hall B men även som utställningsyta för mindre utställningar.

Tekniska specifikationer Lobby Nord - Mässgatan

Lobby Nord - Pressområde

Lobby Nords Pressområde utgörs av balkongen i Lobby Nord. Här finns alla möjligheter för media att arbeta och rapportera från våra evenemang.

Tekniska specifikationer Lobby Nord - Pressområde

Lobby Syd - Entré

Lobby Syd är en av Elmias huvudentréer. Här hittas även garderob, information och flera restauranger. Från Lobby Syd nås smidigt Konsert- och kongresshus, hall B, D och C. Här finns inbyggda möjligheter att arbeta med miljöljus och skapa atmosfärer för olika fest- och galaarrangemang.

Tekniska specifikationer Lobby Syd - Entré

Lobby Syd - Lounge Syd

På balkongen i Lobby Syd ligger Lounge Syd. Här finns alla möjligheter för media att arbeta och rapportera från våra evenemang.

Tekniska specifikationer för Lounge Syd

Kongress- och konserthus

I Elmias Kongress- och konserthus hittar du ett femtontal konferensrum för 8–124 personer. Dessutom finns det två större salar, Rydbergsalen med plats för närmare 300 personer och Hammarskjöldsalen, som rymmer nästan 1100 personer.

Här hittar du mer information om Elmias Kongress- och konserthus.

Tillgänglighet Konferens- och kongresshus - övre plan

Tillgänglighet Konferens- och kongresshus - nedre plan

Utomhusområdet

Bakom Elmias hallar och ut mot Vättern ligger Rosenlundsfältet. Det är uppdelat i olika storlekar. Fält 200, fält 400, fält 500, fält 600, fält 700, fält 800, fält 900 och fält 1000.

Elmia områdeskarta

Elmia
Elmia
Telefon: +46 36 15 20 00
Virtuell rundtur av Elmia
Virtuell rundtur av Elmia
Antal hallar
4
Utställningsyta
34 000 m2
Utomhusområde
300 000 m2
Restauranger
7