30 sep - 1 okt 2020

Elmia Gardens öppettider

Onsdag 30 september: 09.00 - 17.00

Torsdag 1 oktober: 09.00 - 16.00

Mässan är en attraktiv branschmässa och för att komma in på mässan behöver du ett inbjudningskort eller en inbjudningskod. Förregistrera din biljett innan för att snabbt och smidigt komma in på mässan. Saknar du inbjudningskort eller kod kontakta oss på garden@elmia.se

Elmia Garden
Elmia Garden
Telefon: +46 36 15 20 00