Nordens kunskapsnav för järnvägstransport

På Elmia Nordic Rail samlas människor från hela världen för att knyta nya kontakter och ta del av de senaste innovationerna.

Mässan har ett brett utbud, med tydligt fokus; Elmia Nordic Rail är den enda renodlade järnvägsmässan i Norden. Bland utställarna finns allt från konsulter, tjänsteföretag, fordonstillverkare och systemleverantörer till banbyggare med produkter och lösningar inom järnvägstransport. 

Säkra din plats redan idag!

Boka monter

Boka monter på Elmia Nordic Rail 8-10 oktober 2019

Boka monter nu! Vi ses den 8-10 oktober 2019.

Jag vill veta mer!