Elmia Nordic Rail

Knutpunkten för framtidens järnvägsindustri. 10-12 oktober 2023.
47%
av besökarna har ganska stort, stort eller helt avgörande inflytande i köpprocessen
17%
av besökarna kommer från utlandet
18%
av besökarna är VD/GD eller ägare

Infrastrukturens viktiga framtidsfrågor – lösningarna presenterades på Elmia

Samverkan över gränserna. Det var i fokus när transport- och infrastrukturbranschen samlades på Elmia i Jönköping. Ett nytt forum och två mässor skapade en unik helhetsupplevelse.

– Mitt bestående intryck av evenemanget är att samverkan över gränserna verkligen behövs, säger Magnus Ringqvist, projektledare på Elmia.

Hur ser egentligen framtidens transporter och infrastruktur ut?

Och kan Sverige, med hjälp av sina nordiska grannar, hitta en gemensam lösning på ett unikt samarbete som både gagnar ländernas transportsektor och som är fördelaktig för vår miljö?

Frågorna var tydliga och många under de tre mässdagarna.

Läs hela sammanfattningen från mässan

Nyfikna studenter ville veta mer på Career forum
10 okt 2019
Fullbokat och mycket uppskattat. På Career forum under Elmia Nordic Rail gavs möjligheten för studenter att träffa och presentera sig för rekryterande företag – och många tog chansen. – Jag jobbar med HR så jag tycker att den här delen är bra att ha med på mässan. Så det inte bara blir bara fok...
Viktigt att bygga ett starkt och lockande varumärke
10 okt 2019
Regeringen beslutade förra året om en ny nationell plan som innebär en satsning på nära 700 miljarder kronor på transportsystemet. En infrastruktursatsning som genererar tusentals nya arbeten. Men hur ska branschen locka medarbetare? – Ett starkt varumärke kan inte köpas, det måste byggas, säg...
Bane NOR på nya digitala spår
25 sep 2019
Den fjärde industriella revolutionen, Industry 4.0 – skapar stora möjligheter för järnvägen. I Norge är Bane NOR i färd med att realisera den digitala järnvägen efter konceptet Industry 4.0.
Infrastruktur rakt in i köket och gratis resor?
18 sep 2019
Om några år kanske ingen behöver varken köra eller åka med något fordon för att få hem mat och andra konsumtionsvaror. Kanske väntar kvällsmat och nya kläder i garaget och resande är gratis för att vi ska lockas ut att se oss omkring efter helt andra saker.
Så tar du rygg på Greta
29 apr 2019
Ingen kan ha undgått miljöaktivisten Greta Thunbergs framträdande i Davos i januari. Trogen sina ideal tog hon tåget till de schweiziska alperna. Nu pågår flera projekt som ska underlätta tågresandet i Europa. Utmaningarna kopplade till projekten kommer att lyftas av den samlade branschen på Elmi...
Nya tågmiljarder väcker nya utmaningar
25 mar 2019
Tåg i tid, förbättrad driftsäkerhet, snabbare och tryggare järnväg. Nu satsar Trafikverket rekordbelopp på att rusta upp och bygga ut tågnätet. På Elmia Nordic Future Transport Summit i Jönköping måste branschen gemensamt lösa många frågor för att få det att hända. – Att säkra kompetensförsörjnin...