Framtidens infrastruktur i fokus på Elmia

Hållbara transporter, teknikutveckling och säkerhetsfrågor var huvudämnen på Elmia Future Transport, Elmia Nordic Rail och Elmia Nordic Road. Med ett hundratal internationella utställare befäste de tre mässorna sin position som Nordens största och ledande mötesplats för transport- och infrastruktur.

Höghastighetsjärnvägen, Nollvisionen och digitaliseringens intåg i infrastrukturbranschen var några av alla de ämnen som diskuterades under det tre dagar långa konferensprogrammet. De över 70 seminarierna handlade om allt från stora infrastrukturinvesteringar på lång sikt till teknikutveckling och framtidsvisioner hos enskilda företag.

Ta del av resumén här (öppnas i PDF-format)

Välkommen tillbaka 8-10 oktober 2019!

 

 

Boka monter

Boka monter på Elmia Nordic Rail 8-10 oktober 2019

Boka monter på Elmia Nordic Rail 8-10 oktober 2019.

Jag vill veta mer!