Nordens viktigaste mötesplats för profil- och promotionbranschen

Två dagar fyllda av möten med befintliga och nya leverantörer på Elmia i Jönköping, alla med nyheter att visa upp.

Nordic Profile Fair är fackmässan med fokus på nyheter för alla som arbetar med profil- och marknadsföringsprodukter.

Boka upp dessa två spännande dagar i din kalender!

 

Mässan besöktes i januari 2018 av 1 327 personer, vilket gav totalt 1 649 besök.