Välkommen till Elmia Park 2019 – den ledande mässan i grönytebranschen

Elmia Park är den ledande mässan för alla som äger, anlägger, renoverar och sköter grönt. Under tre intensiva mässdagar står växtkraft, anläggningskraft och attraktionskraft i centrum på Sveriges största branschmässa för grönytor och utemiljöer.

Branschens produkter och nyheter presenteras och demonstreras både inomhus och på stora demoytor utomhus. Mässan erbjuder även ett fullspäckat seminarieprogram där grönytebranschens viktigaste frågor diskuteras.

Vi syns på Elmia Park 2019!

Boka monter

Ställ ut på Elmia Park

Vill du ställa ut på Elmia Park 2019?

Skicka in en intresseanmälan nu, så kontaktar vi dig.

Till intresseanmälan