Studio Elmia
Möte i säker miljö
Mässor i toppklass

Elmia Subcontractor
15 - 17 nov 2022
Elmia Subcontractor
Elmia Subcontractor är industrins hjärta, som under tre effektiva dagar ger branschen syre, energi och kraft framåt. Här möts tusentals likasinnade för att dela kunskap, skapa innovationer och affärer direkt på golvet. På plats. Med glädje. Och med morgondagens lösningar i fokus.

vi-ses-sakert-web-2.jpg