22 - 23 sep 2021


För utställare

Elmia Garden flyttas fram till 2021

Mässan flyttas fram till 22-23 september 2021 med anledning av Covid-19 pandemin och dess påverkan för allmänna sammankomster.

Vad händer om jag har bokat plats som utställare på Elmia Garden 2020?
Ingångna avtal för Elmia Garden 2020 gäller och flyttas fram till 2021.
Alla eventuellt betalda fakturor för mässan 2020 kommer att återbetalas av Elmia, undantaget grundavgiften. Grundavgiften flyttas fram och gäller som betalning för mässans datum 2021.

Vad händer om jag endast har betalt grundavgiften?
Grundavgiften återbetalas inte utan flyttas fram och gäller för mässan 2021.

Vad händer med fakturan för min monterplats?
Fakturan för monterytan går ut 90 dagar innan mässans start, dvs i juni 2021

Vad händer med min monterplats till Elmia Garden 2020?
Du behåller din monterplats från Elmia Garden 2020 till mässan 2021.

Varför skall jag ställa ut?

Här i Jönköping, på nordens största mötesplats för trädgårdsdetaljhandeln, möter du över
3 000 intresserade och potentiella kunder ansikte mot ansikte. Dessa kunder vill se dina nyheter, produkter och tjänster som kan utveckla deras affärer när de i sin tur möter sina konsumenter.

Att ställa ut på mässa är en kostnadseffektiv marknadsföringskanal. På kort tid möter du en stor skara potentiella kunder. På en mässa är besökarna aktiva och öppna för information och nya kontakter. Tänk vilka möjligheter som kan öppna sig!

2616
besökare
81%
av besökarna anser att det totala intrycket är bra
65%
av besökarna vill hitta nya produkter och leverantörer
59%
av besökarna knöt nya leverantörskontakter