Utställning med trädgårdstema på Nationalmuseum öppnar i vinter

Utställning med trädgårdstema på Nationalmuseum öppnar i vinter
Trädgården – konst och natur under sex sekler är Nationalmuseums stora utställning i år. Den ska spegla hur trädgårdens mystik har skildrats i konsten och omvänt, hur konsten har präglat trädgården. Utställningen öppnar i februari då längtan efter trädgårdens grönska och färgprakt är som allra störst.

NM 7614.jpg

Om du tycker att tillvaron är allt för gråtrist just nu så kan vi rekommendera dig att ta dig till Nationalmuseum i Stockholm i slutet av februari. Då öppnar nämligen utställningen som ska spegla hur trädgården har skildrats i konsten under olika perioder. Över 300 konstverk i olika tekniker av konstnärer så som Monet, Carl Larsson och Le Nôtre samsas med verk av samtida konstnärer som Peter Frie och Emma Helle.

Tanken är att skildra hur trädgården skiljer sig från naturen och hur den planerats och anlagts för att skapa en paradisisk och magisk plats för de som ska vistas i den. Under olika tidsepoker har trädgårdens betydelse förändrats. Från medeltiden fram till idag har den inspirerat oss, ibland som statusmarkör och vid andra tillfällen har den varit en plats för att utbyta filosofiska tankar. Men inte minst har den fungerat som odlingsplats vilket har gjort att människor har kunnat få mat på bordet.

Med dagens världsläge spelar trädgården åter igen en stor roll, som en trygg plats och för att ge näring åt drömmar, bland annat.

Under året kan du också ta del av föreläsningar och workshops. På Nationalmuseets hemsida finns information om när de olika aktiviteterna äger rum. Vad sägs till exempel om föreläsningen Claude Monet och Carl Larsson – målaren som trädgårdsskapare, som det går att ta del av i april.

Utställningen öppnar den 23 februari och pågår till den 7 januari 2024.

 

Konstverk:  Johan Johnsen, André Le Nôtre, Julia Beck.

Helena Kaasik
Journalist och fotograf
Helena Kaasik