Torktåligt för trädgården - vad ska jag odla vid ett varmare klimat?

Torktåligt för trädgården - vad ska jag odla vid ett varmare klimat?
Förändrat klimat gör att vi behöver tänka på vad vi planterar i trädgården. Vi listar växter som trivs i torrare jord – i skugga såväl som i sol.

Att anpassa trädgården för ett torrare klimat ingår som en del i Elmia Garden Trends 2024. Den senaste tidens avsaknad av regn gör ämnet mer aktuellt än någonsin.

Trädgårdar i Sverige bidrar till att främja biodiversiteten och minska växthuseffekten. Det har Riksförbundet Svensk Trädgård kommit fram till i en rapport som organisationen nyligen presenterade. Men trenden att plantera många växter tillsammans av ett fåtal sorter som var aktuell för några år sedan gäller inte längre.  Idag vill vi ha mångfald i trädgården, allt för att attrahera så många humlor, fjärilar och bin som möjligt. Men det kan vara en god idé att välja tåligare sorter som trivs även i ett klimat i förändring. Här följer en lista på växter som tål torka bättre.

Perenner som trivs i sol och tål torka.

Flocknäva, kantnepeta, kärleksört, röd rudeckia, strandtrift, stjärnklocka, ulleternell, lammöron, röllika, lavendel, silvermarton, trädgårdsiris, strandråg, silverhavre och slutligen årets perenn; backsippan.

Perenner som trivs i halvskuggigt till skuggigt läge och som tål torka bra.

Kaukasisk förgätmigej, funkia, ormbunke, sockblomma, lönnbräcka, vit skogsaster, jättedaggkåpa, flocknäva, hasselört, brunnäva, myskmadra, träjon.

torktåligt 2.jpg

Foto: Unsplash

Helena Kaasik
Journalist och fotograf
Helena Kaasik