Checklista - Skapa trädgården enligt Arts and Crafts ideal

Checklista - Skapa trädgården enligt Arts and Crafts ideal
Arts and Crafts är ett begrepp som hörs allt oftare ljust nu. Varför då undrade vi och beslöt oss för att kika lite närmre på vad det handlar om. Det resulterade också i en checklista användbar för den som vill skapa en trädgård i naturlig stil.

När det vi ställde frågor till trädgårdsdesigner Katja Halvardsson nyligen så definierade hon sin trädgårdsdesign som en modern variant av trädgårdar i Arts and Crafts-stil. Det här begreppet hörs ofta just nu, men vad innebär det?

Från början uppstod Arts and Crafts-rörelsen som en motreaktion till industrialismen under slutet av 1800-talet i England. De flesta känner säkert till William Morris och hans signifikanta stil på framför allt tyger och tapeter. Han blev nästan från börjans en av rörelsens frontfigurer. Tankarna om det genuina och handens närvaro som motpol till allt industriproducerat spred sig även till våra breddgrader där de anammades av bland annat Carl och Karin Larsson vilket framför allt märks i deras hem i Sundborn.

arts-&-craft-egt.jpg

Idén om att livet blev bättre om det fanns tillgång till en grön miljö på nära håll var stark. Trädgården var en viktig del av hemmet. Växtligheten skulle vara anpassad till de lokala förhållandena och alla material skulle också komma från trakten. Enkla blommor som inte är för hårt förädlade förespråkades. Redan på den tiden värnade man om naturresurserna och den biologiska mångfalden. Likheterna med hur vi resonerar i dag är många.

shalev-cohen-uRlnISgCtME-unsplash.jpg

Rent formmässigt är präglades den här trädgårdsstilen av en lekfullhet men gärna inom strikta ramar. Det fanns både plats för det yvigt otuktade växterna och de stramt formklippta buskarna och häckarna. Kontrasten mellan det ordnade och det vilda bidrog med spänning till platsen. Genom bra plantering och noggranna växtval där rätt växt på rätt plats var målsättningen, blev trädgården lättskött och därför en plats att vara i varje dag. Viktigt var också att trädgården skulle passa till bostadens stil så att trädgård och arkitektur smälte ihop till en enhet. Ett samarbete mellan arkitekt och trädgårdsmästare förespråkades.

arno-smit-iI72r3gSwWY-unsplash.jpg

Under den här tiden gavs det också ut en mängd tidskrifter som spred kunskap om odling samtidigt som det blev lätt för allmänheten att tillgodogöra sig Arts and Crafts-rörelsens tankar om trädgård och odling. I den egna trädgården kunde kunskapen omsättas vilket gjorde trädgårdsarbete till en omtyckt hobby. Tidigare var det mest fattig som hade odlat för att få mat på bordet. Men nu började även medelklassen utöva konsten. Inspirationen kom från de medeltida örtträdgårdarna och de trädgårdarna på landet som allmänt kallas för ”Cottage garden”.

När vi läser om trädgårdsidealen som uppstod under den här tiden så är det mycket som känns igen i dagens tankar om hur trädgårdar bör användas och utformas. Om du skulle vilja fördjupa dig mer i den här periodens ideal så kan vi rekommendera boken Trädgård närmare naturen Arts & Crafts och en vildare trädgård (bokförlaget Aren), av Nina Nordh som nyligen kom ut i handeln. Boken börjar i slutet av 1800-talet där Arts and Crafts-rörelsen växer fram och slutar i dagens trend med naturliga trädgårdar där trädgårdsstjärnor som Piet Oudolf är tongivande. Skönhet och hållbarhet går hand i hand, idag liksom då.

ny-bok,-arts-o-craft-egt.jpg

Checklista för att skapa en trädgård med Arts and Craft-känsla:

 1. Vilt och rufsigt men inom strikta ramar.
 2. En blandning av ätbara och dekorativa växter.
 3. Rätt växt på rätt plats vilket innebär ett visst mått av kunskap.
 4. Planteringar med växter som finns naturligt på platsen.
 5. Små och sirliga blommor snarare än stora och voluminösa.
 6. Formklippta buskar och häckar blandas med yviga och vilda.
 7. Bjud in pollinerarna i trädgården genom att plantera växter som de attraheras till.
 8. Lokala material.
 9. Bostaden integreras med trädgården.
 10. Trädgården anläggs runt hela huset med målet att arkitekturen smälter samman med trädgården.
 11. Rabatter hellre än gräsmatta.

92DU1881Drömparken-nya-delen.jpg

Foto: Unsplash, bokförlaget Arena, Helena Kaasik.

Helena Kaasik
Journalist och fotograf
Helena Kaasik