Mässor och evenemang

Möten på Elmia har en påverkan på framtiden. Dels så är vi plattformen för innovationer när branscher möts och allt runtomkring våra evenemang har en påverkan på en hållbar utveckling.

Struktur och systematisk uppföljning

Under 2024 har vi påbörjat arbetet med att kvalitetssäkra våra evenemang. För att se hur vi kan utveckla oss och vårt arbete jobbar vi systematiskt och strukturerat med att kartlägga varje evenemang kopplat till social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Vår första mässa under 2024 som kartläggs är Elmia Lastbil. 

Vi gör också systematisk uppföljning av vad som är bra och vilka åtgärder som behövs för att minska den negativa påverkan. Det kan exempelvis handla om tillgänglighet, boende, säkerhet, kommunikation, transport, mat och vårt avfall.

Planeringsverktyget Greentime är vårt stöd för struktur och systematisk uppföljning. Det ger oss en bra överblick av vårt hållbarhetsarbete och utvecklingen över tid.

Framöver kommer våra kunder få möjlighet att kvalitetssäkra sitt evenemang på Elmia genom Greentime. Och i förlängningen kommer vi också att kunna certifiera både egna och kunders evenemang som ”Hållbart evenemang”.

Vi vill inspirera och sprida kunskap

I våra mässor lägger vi särskilt fokus på att sprida kunskap om hållbarhet för de olika branscherna som möts på Elmia. Det kan exempelvis handla om inslag i scen- och seminarieprogram eller att ytor på mässor fokuserar på hållbarhet, exempelvis:  

  • Elmia Subcontractor: Sustainability Arena
  • Elmia Garden: Den klimatsmarta trädgården

Vår inredning och design på mässorna

Våra designers strävar efter att återanvända material till montrar och allmänna ytor på mässan. Ett exempel är scener för seminarieprogram som kan återanvändas på flera mässor.