Gröna oaser i torkans tid – Chelsea Flower Show visar vägen

Gröna oaser i torkans tid – Chelsea Flower Show visar vägen
Återvunnet badvatten, regnvatten och smart plantering kan rädda våra trädgårdar om det blir som det förutspås – allt torrare somrar. Brittiska mässan Chelsea Flower Show visar vägen på årets trädgårdsutställning.

Våren kom av sig – åtminstone här i Stockholm där det i skrivande stund regnar och är iskallt utomhus. En sådan här dag känns problemet med torka och vattenbrist långt borta. Men faktum är att det är ett problem som växer. Många trädgårdsägare måste hitta alternativa sätt för bevattning av sina växter när vattningsrestriktionerna kommer allt oftare. Att det är ett återkommande problem i Sverige känner vi till. Även i Europa och i trädgårdslandet England tampas man med hur vattenbristen ska lösas.

Därför har man valt att ta ett helhetsgrepp på temat under årets Chelsea Flower Show, den berömda brittiska trädgårdsmässan som äger rum i slutet på maj. Framför allt är det olika smarta sätt att ta till vara på regnvatten man kommer att visa. The Water Aid Garden bygger en paviljong för regnvattenuppsamling och The National Autistic Society Garden skapar ett ”vattenfallstak” som rinner ner i en mossig dal. Det låter otroligt spännande.

RHS- Royal Horticultural Society, trädgårdssällskapet som står bakom den världsberömda trädgårdsutställningen Chelsea Flower Show, utforskar också hur det så kallade gråvattnet kan användas för bevattning av trädgårdar. Gråvatten, även känt som BDT-vatten, skiljer sig från svartvatten genom att det består av avloppsvatten från badrum, diskmaskiner och tvätt, och inte från toaletter. Med andra ord är gråvatten avloppsvatten från hushållen, exklusive toalettavloppet.

Egentligen är kanske det grönaste och bästa sättet att minska vattenförbrukningen i trädgårdar att plantera smart och att bruka god jordvård. Regnvattenuppsamling är det näst bästa alternativet. Men med somrar som förutspås bli varmare och torrare kommer behovet av åtgärder också att växa. Det är i det sammanhanget gråvattnet kan komma in. Gråvattnet måste renas på något sätt innan det kan användas i trädgården. Det ska heller inte användas för bevattning av grönsaksland utan snarare till buskar och blommor.

Det finns fortfarande problem med gråvattnet som måste lösas, men det är en intressant fråga och i England spår Royal Horticultural Society att gråvattnet kommer att vara en viktig vattenkälla i England för bevattning av grönytor, trädgårdar och parker i framtiden. En bra start för att lära sig mer om smart bevattning kan vara att besöka Chelsea Flower Show i slutet av maj.

Följ länken för mer information om Royal Horticultural Society: https://www.rhs.org.uk

Bilder: Unsplash

 

 

Helena Kaasik
Journalist och fotograf
Helena Kaasik