Vår värdegrund

 

 

En sammanfattning

Värdegrunden ska genomsyra hela vår verksamhet och affär. Den guidar oss i vårt professionella förhållningssätt i relation till varandra och våra kunder och partners. Och den stöttar oss i att ta beslut som tar Elmia framåt.

Elmias värdegrund vilar på fyra begrepp; Tillit, Engagemang, Affärsmässighet och Innovation.

Alla medarbetare på Elmia har tillsammans jobbat fram vilken betydelse de fyra värdeorden har och hur vi ska vara för att uppnå dem. Kortfattat innebär de att:

”Grundstenen i vårt arbete är att ha förtroende – det skapar vi genom att var och en tar ansvar i att vara öppna och transparenta och återkoppla i vår kommunikation. Vår arbetskultur präglas av ett engagemang genom att vi är aktivt nyfikna och tar ansvar. Kunden är vårt fokus med siktet inställt på långsiktiga relationer. För att vara det självklara företaget där innovationer tar plats driver vi utveckling och förändring - som tar oss till nivåer som gör oss bäst i vår bransch.”

Våra fyra värdeord