VA-mässan – en mötesplats för bra affärer

VA-mässan är sedan många år den största och viktigaste mötesplatsen för VA-sektorns alla aktörer. Det är här användarna möter producenterna av utrustning och tjänster inom t ex vattenrening, distribution, IT, mät-, styr- och reglerteknik, drift, underhåll, forskning, konsultation och andra områden. Det är här du presenterar nyheter, visar lösningar och utbyter kunskap. Och det är här du skapar de viktiga relationerna som är en förutsättning för en bra affär.

VA-mässan arrangeras som vanligt i nära samarbete med branschens viktigaste föreningar. Under parollen ”mötesplatsen för det hållbara samhället” arrangeras VA-mässan, liksom förra året parallellt med mässan Elmia Avfall & Återvinning. Det innebär en unik och stor mötesplats för alla inom miljöteknik och kommunalteknik. 

Välkommen 25-27 september 2018!

Det här är VA-mässan