Anläggningen

Vår anläggning är grundläggande för vår verksamhet. Vi är måna om att vårda och utveckla den utifrån marknadens behov. Vi tänker: naturligt, cirkulärt och smart när det handlar om exempelvis energi, avfall, materialval och återbruk.

Här är några konkreta exempel:

Vätterkyla

Vi kyler ner våra mässhallar med Vätterns vatten via pumpar och temperaturväxlare. Vattnet cirkulerar i ett slutet system och ger energibesparingar på upp till 670 MWh per år. Tack vare det har vi kunnat rensa bort cirka 800 kg freon från vårt kylsystem.

Solcellspaneler

Vi har en solcellsanläggning med 800 solcellspaneler på 1300 m2 av vår takyta. Den genererar cirka 254 kW. Det motsvarar 10 normalstora villors årsförbrukning av el eller en elbil som åker cirka 10 000 mil.

Avfallshantering och hållbara produkter

Vi jobbar ständigt för att minimera och minska vårt avfall. Och vi gör val och agerar för att bli mer cirkulära genom att öka återanvändning, återbruk och återvinning.

Laddinfrastruktur

Våra besökare har tillgång till 38 laddplatser på vår parkering. Vi har även 16 snabbladdingsstationer på området. 

Vi renoverar med återbruk i fokus

Under 2024 slutfördes en renovering av den del av vår anläggning som är för konferenser, kongresser och event, Jönköping Konsert & Kongress. Vi renoverade befintliga 1500 stolar i Hammarskjöldsalen och Rydbergssalen och vi valde att omlackera och bygga om övriga möbler. Vid upprustning av utomhusmiljön används återbrukat material.