Vi är öppna och transparenta i vår kommunikation och tar ansvar – för att skapa förtroende.

Grundstenen i vårt arbete är att ha förtroende för varandra. Det skapar vi genom att vara öppna och transparenta i vår kommunikation med varandra, våra kunder och intressenter. Vi återkopplar och tar ansvar för vårt agerande och hur det påverkar. Genom att följa våra rutiner och processer kvalitetssäkrar vi vårt arbete. Kunskap delar vi med oss av och vi frågar om hjälp när vi behöver.