På Väg

7-8 mars 2023
Mässan och mötesplatsen för alla som arbetar med säkerhet på vägar och gator.

Säkrare vägarbetsplatser

På Väg – mässan och mötesplatsen för alla som arbetar med säkerhet på vägar och gator –
öppnar för tredje gången upp dörrarna 7-8 mars 2023. Här samlas branschen kring säkerhet och arbetsmiljö med fokus på säkrare vägarbetsplatser, på och vid gator och vägar.

Branschens leverantörer och organisationer visar upp sina produkter, presenterar tjänster och är med och stärker medvetenheten om säkerhet, vägledning och framkomlighet vid vägarbeten. Mässan är en plattform för kunskapsutbyte med en särskild seminariedel i utställningsmiljön. 

Är du intresserad av att medverka som utställare på mässan? Skicka in en intresseanmälan redan idag.

/globalassets/bilder/massor/pa-vag/pavag_3_1980x1080.jpg
På Väg är branschens enda samlingspunkt
7 mar 2022
Göran Fredriksson, företrädare för två av branschorganisationerna som tillsammans med Elmia skapar På Väg berättar om mässans betydelse för branschen.
Vi är på väg mot På Väg 2023
7 mar 2022
På Väg – mässan och mötesplatsen för alla som arbetar med säkerhet på vägar och gator – genomförs 7-8 mars 2023 på Elmia i Jönköping. Mässans koncept är med inriktning på säkerhet och arbetsmiljö med fokus på säkrare vägarbetsplatser, på och vid gator och vägar. På Väg vänder sig till alla som ar...
Lyckad mötesplats för alla på väg
19 mar 2019
På Väg – mässan och mötesplatsen för alla som arbetar med säkerhet på vägar och gator – samlade branschen till två givande dagar på Elmia i Jönköping. Nya produkter, ny forskning och nya samarbeten var några av alla vägliga nyheter som presenterades.
Kommuner i samarbete om nya skydd vid vägarbeten i stadsmiljö
18 mar 2019
Flera kommuner skrev under mässan På Väg tillsammans på en avsiktsförklaring om samarbete för testmetod och klassificering av korta temporära barriärer. Samarbetet syftar till att tillsammans med branschorganisationerna SBSV och SAK ta fram en helt ny säkerhetsprodukt att använda vid vägarbeten i...
Nytt samarbete om skyddsanordningar
11 mar 2019
Flera av Sveriges största kommuner – bland annat Stockholm, Göteborg, Malmö, Västerås och Linköping – kommer inleda ett samarbete om en ny säkerhetsprodukt vid vägarbeten. Det handlar om en ny sorts korta skyddsanordningar vid vägarbeten i stadsmiljö, som inte finns idag och som skulle öka säkerh...
Bättre attityd och mer samarbete ger säkrare vägarbeten
1 feb 2019
Varje år inträffar ett stort antal trafikolyckor vid vägarbeten. Mest farligt lever vägarbetarna, de som har sin arbetsplats ute i trafiken. SBSV, Sveriges Branschförening för Säkrare Vägarbetsplatser, ser med oro på situationen och att den tidigare positiva trafiksäkerhetsutvecklingen sedan 2010...