På Väg

4-5 mars 2025
Mässan och mötesplatsen för alla som arbetar för säkrare gator och vägar.

Säkrare gator och vägar

På Väg är mässan och mötesplatsen för alla som arbetar med säkerhet på vägar och gator. Här samlas branschen kring säkerhet och arbetsmiljö inklusive säkrare vägarbetsplatser, på och vid gator och vägar.

Branschens leverantörer och organisationer visar upp sina produkter, presenterar tjänster och är med och stärker medvetenheten om säkerhet, vägledning och framkomlighet vid vägarbeten. Mässan är en plattform för kunskapsutbyte med en särskild seminariedel mitt i utställningsmiljön. 

På Väg visar nya möjligheter att nå nollvisionen
10 mars 2023
Målet är att rädda liv – och vägen dit bygger på kunskap och samverkan. Med särskilt fokus på oskyddade trafikanter har Elmiamässan På Väg skapat möten mellan produktutvecklare, sakkunniga och beslutsfattare.
Säkrare arbetsplats med uppkopplade lösningar
8 mars 2023
Smarta digitala system för funktionskontroll minskar behovet av fysisk tillsyn på vägarbetsplatsen och sänker koldioxidutsläpp. På Elmiamässan På Väg presenterar Ramudden uppkopplade lösningar som hjälper personal på vägen att undvika riskfyllda moment.
Bättre trafikflöden med intelligenta transportsystem
8 mars 2023
De är marknadsledande producent av svenska vägmärken. Nu har Blinkfyrar även tagit steget vidare mot digitalisering och utveckling av ITS-lösningar som skapar säkerhet i trafikmiljön.
Unik citybarriär ger trygg arbetsmiljö i innerstaden
7 mars 2023
Den nya standarden för tillfälliga trafikanordningar för gång- och cykeltrafik, SS7750-1, banar väg för nya produkter och säkrare trafikmiljö för oskyddade trafikanter. Nystartade Safe At Site presenterade flera produktnyheter på Elmias mässa På Väg.
Kommunerna samverkar för säkrare vägarbeten i tätortsmiljö
7 mars 2023
Samarbete är en viktig nyckel för säkrare vägarbeten på kommunala vägar. Under Elmiamässan På Väg möttes representanter från ett 50-tal kommuner för att ta del av nya innovationer och säkerhetslösningar.
Innovationskraft driver utvecklingen inom säkerhet
7 mars 2023
För att skapa innovativa skyddsanordningar för oskyddade trafikanter gäller det att ha örat mot marken och förstå behoven. Worxsafe utvecklar lösningar utifrån dagens krav – och morgondagens behov.