Så vilda är Årets Pollinatör 2023

Så vilda är Årets Pollinatör 2023
Projektet Så Vilda på Göteborgs botaniska trädgård sprider kunskap om biologisk mångfald på ett så pass framgångsrikt sätt att de nu får utmärkelsen som Årets Pollinatör. Grattis säger vi på Elmia Garden!

Sedan 2019 har man på Göteborg botaniska trädgård drivit kunskapsprojektet Så Vilda. Målet är att engagera barn för att de ska vara med och påverka sin närmiljö. På samma gång får de lära sig mer om den biologiska mångfalden, växter och om de pollinerande insekterna. Projektet har engagerat 15 000 barn vilket har gjort att Så Vilda fått utmärkelsen ”Årets Pollinatör” som delas ut av Pollinera Sverige i ett samarbeta med Rikare trädgård och Fritidsodlingens riksorganisation.

I och med utmärkelsen hoppas Helena Ekvall, Så vildas projektledare att projektet ska kunna utvecklas så att ännu fler barn får mer kunskap om den biologiska mångfalden. Dessutom får kunskapen ringar på vattnet så att även barnens föräldrar lär sig mer om insekter och växter.

- Antalet människor som kan namnge växter i sin närhet minskar i hela världen. Mer insikt om växternas värde kan bidra till att vända den här utvecklingen säger Helene Ekvall i ett pressmeddelande.

Juryns motivering lyder:

 ”Så vilda arbetar framgångsrikt med att sprida kunskap och engagemang om vikten av biologisk mångfald och pollinerande insekter. Projektet engagerar skolor och allmänhet i rörelsen som står upp för den vilda floran och bjuder generöst på fakta. Här finns en magisk trädgård, ett pedagogiskt och inspirerande informationsmaterial samt ett synnerligen välskött instagramkonto.”

Bland tidigare mottagare av priset märks bland annat:

- Trafikverket på Gotland för medveten skötsel av vägkanter

- Gårdsmästare Niclas Malm som drivit försöksgårdar utanför Linköping

- Fröföretaget Pratensis i Småland

- Biologen Ebba Werner i Halland som arbetat för blommande vägkanter

- Nybro kommun för satsningen på ängar, golfbanor och parkmark.

 

Foto: Lena Granefelt, Unsplash

Helena Kaasik
Journalist och fotograf
Helena Kaasik