22 - 23 sep 2021

Regler och information för Elmia Garden Award 2021

1. Vem får delta?

Alla bokade huvudutställare och aktiva medutställare är välkomna att delta med produkter. Produkten får inte tidigare varit med i Elmia Garden Award på Elmia Garden.

 

2. Bedömningskriterier

Produkten ska:

- vara avsedd för konsumenter

- ha ett nyhetsvärde och/eller vara branschutvecklande

- kunna visas fysiskt på Elmia Garden 2020

Särskilt beaktas om produkten eller användandet av produkten är miljövänlig.

 

3. Deltagande och avgift för nominerade

 • Anmälningsformuläret måste vara komplett ifyllt och Elmia till handa senast den 18 september 2020. Av de anmälda bidragen nomineras fem produkter för Elmia Garden Award. Bekräftelse på nominering kommer i mitten av september.
 • Kostnaden för nominerade produkter är SEK 1495 (exklusive moms), vilket inkluderar exponering på nyhetsytan, hänvisningsskylt till den egna montern, nyhetsskylt till den egna montern samt text och bild i tryckt sammanställning som kommer att finnas tillgänglig för pressen. Dessutom kommer informationen att publiceras på Internet.
 • Anmälningsavgiften betalas mot faktura efter mässans slut.
 • Ingen avgift tas ut för dem som anmält produkt men inte blivit nominerad.

4. Förfarande på mässa för nominerade (Gäller ej 2020)

 • Nominerade produkter skall levereras färdigmonterade till Elmia, senast den 29 september kl. 12.00. Respektive utställare ombesörjer att produkten tas bort under mässans utflyttningstid.
 • Elmia bestämmer ensamt om hur exponering skall ske. Din produkt kan komma att samexponeras med annan produkt.
 • På eller i anslutning till respektive produkt kommer en nyhetsskylt om nominering att finnas. Du kommer även att få en nyhetsskylt att sätta på den identiska produkten som du visar i din egen monter.
 • Nyhetsytan är obemannad och besökarna får ej vidröra produkterna. Elmia påtager sig inget ansvar för visade produkter, i det att de skulle förkomma eller komma till ska da under pågående mässa.
 • All information som kommer Elmia tillhanda behandlas konfidentiellt inom Elmia fram till och med att nomineringarna offentliggörs.
 • Elmia erhåller rätten att publicera mottaget material/information i sin helhet eller till valda delar på Internet och/eller i övrigt fritt sprida informationen.
 • Elmia påtager sig inget ansvar för lämnade uppgifter om respektive produkt.