Regler och information

Anmälan till Årets Trädgårdsprodukt 2024 är öppen.

Årets Pris: vinn halva kostnaden på monterytan vid nästa års mässa

Förutom utmärkelsen, uppmärksamhet och synlighet så får du som vinnare 50 % rabatt på din monteryta på 2024 års mässa (upp till max 25 kvm gratis).

Så här ser alltså processen ut om du vinner:

 1. Du deltar som utställare på Elmia Garden 26-28 september 2023
 2. Du nomineras till Årets Trädgårdsprodukt – produkten visas upp på 2023 års mässa
 3. Du vinner Årets Trädgårdsprodukt – vilket tillkännages och uppmärksammas under våren 2024
 4. Pris: Vi bjuder på halva monterytan vid ditt deltagande som utställare på Elmia Garden 2024. (upp till max 25 kvm gratis)

 

1. Vem får delta?

Alla bokade huvudutställare och aktiva medutställare är välkomna att delta med produkter. Produkten får inte tidigare varit med i Elmia Garden Award på Elmia Garden.

 

2. Bedömningskriterier

Produkten ska:

- vara avsedd för konsumenter

- ha ett nyhetsvärde och/eller vara branschutvecklande

- kunna visas fysiskt på Elmia Garden 2023

Särskilt beaktas om produkten eller användandet av produkten är miljövänlig.

 

3. Deltagande och avgift för nominerade

 • Anmälningsformuläret måste vara komplett ifyllt och Elmia till handa senast den 21 augusti 2023. Av de anmälda bidragen nomineras fem produkter för Elmia Garden Award. Bekräftelse på nominering kommer i början av september.
 • Kostnaden för nominerade produkter är SEK 1495 (exklusive moms), vilket inkluderar exponering på nyhetsytan, hänvisningsskylt till den egna montern, nyhetsskylt till den egna montern samt text och bild i tryckt sammanställning som kommer att finnas tillgänglig för pressen. Dessutom kommer informationen att publiceras på Internet.
 • Anmälningsavgiften betalas mot faktura efter mässans slut.
 • Ingen avgift tas ut för dem som anmält produkt men inte blivit nominerad.
 • Vid egen marknadsföring av deltagande eller vinst i tävlingen används Elmias logga för Årets Trädgårdsprodukt.  

4. Förfarande på mässa för nominerade

 • Nominerade produkter skall levereras färdigmonterade till Elmia, senast den 25 september kl. 12.00. Respektive utställare ombesörjer att produkten tas bort under mässans utflyttningstid. Meddela Elmia om produkten ska lämnas kvar till testdagen av juryn.
 • Elmia bestämmer ensamt om hur exponering skall ske. Din produkt kan komma att samexponeras med annan produkt.
 • På eller i anslutning till respektive produkt kommer en nyhetsskylt om nominering att finnas. Du kommer även att få en nyhetsskylt att sätta på den identiska produkten som du visar i din egen monter.
 • Nyhetsytan är obemannad och besökarna får ej vidröra produkterna. Elmia påtager sig inget ansvar för visade produkter, i det att de skulle förkomma eller komma till skada under pågående mässa.
 • All information som kommer Elmia tillhanda behandlas konfidentiellt inom Elmia fram till och med att nomineringarna offentliggörs.
 • Elmia erhåller rätten att publicera mottaget material/information i sin helhet eller till valda delar på Internet och/eller i övrigt fritt sprida informationen.
 • Elmia påtager sig inget ansvar för lämnade uppgifter om respektive produkt.