Regler och information

Anmälan till Årets Trädgårdsprodukt 2023 öppnar den 2 maj.

1. Vem får delta?

Alla bokade huvudutställare och aktiva medutställare är välkomna att delta med produkter. Produkten får inte tidigare varit med i Elmia Garden Award på Elmia Garden.

 

2. Bedömningskriterier

Produkten ska:

- vara avsedd för konsumenter

- ha ett nyhetsvärde och/eller vara branschutvecklande

- kunna visas fysiskt på Elmia Garden 2022

Särskilt beaktas om produkten eller användandet av produkten är miljövänlig.

 

3. Deltagande och avgift för nominerade

 • Anmälningsformuläret måste vara komplett ifyllt och Elmia till handa senast den 22 augusti 2022. Av de anmälda bidragen nomineras fem produkter för Elmia Garden Award. Bekräftelse på nominering kommer i början av september.
 • Kostnaden för nominerade produkter är SEK 1495 (exklusive moms), vilket inkluderar exponering på nyhetsytan, hänvisningsskylt till den egna montern, nyhetsskylt till den egna montern samt text och bild i tryckt sammanställning som kommer att finnas tillgänglig för pressen. Dessutom kommer informationen att publiceras på Internet.
 • Anmälningsavgiften betalas mot faktura efter mässans slut.
 • Ingen avgift tas ut för dem som anmält produkt men inte blivit nominerad.

4. Förfarande på mässa för nominerade

 • Nominerade produkter skall levereras färdigmonterade till Elmia, senast den 27 september kl. 12.00. Respektive utställare ombesörjer att produkten tas bort under mässans utflyttningstid.
 • Elmia bestämmer ensamt om hur exponering skall ske. Din produkt kan komma att samexponeras med annan produkt.
 • På eller i anslutning till respektive produkt kommer en nyhetsskylt om nominering att finnas. Du kommer även att få en nyhetsskylt att sätta på den identiska produkten som du visar i din egen monter.
 • Nyhetsytan är obemannad och besökarna får ej vidröra produkterna. Elmia påtager sig inget ansvar för visade produkter, i det att de skulle förkomma eller komma till ska da under pågående mässa.
 • All information som kommer Elmia tillhanda behandlas konfidentiellt inom Elmia fram till och med att nomineringarna offentliggörs.
 • Elmia erhåller rätten att publicera mottaget material/information i sin helhet eller till valda delar på Internet och/eller i övrigt fritt sprida informationen.
 • Elmia påtager sig inget ansvar för lämnade uppgifter om respektive produkt.