Våra medarbetare är ryggraden i vår verksamhet och de som bidrar till vår framgång. Vi jobbar därför för en bra och sund arbetsmiljö genom att skapa en trygg och inspirerande arbetsplats där alla trivs och kan utvecklas.

Elmia som arbetsgivare och våra medarbetare följer de lagar och föreskrifter som gäller och vi tar ansvar för arbetsmiljön. Det gör vi genom att följa Arbetsmiljöverkets riktlinjer, AFS 2015:4, för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Vår arbetsmiljö grundar sig på vår värdegrund; engagemang, affärsmässighet, innovation och tillit. Samtliga medarbetare ska ges möjlighet till påverkan i sin arbetssituation. För att följa upp hur våra medarbetare upplever sin arbetsmiljö gör vi veckovisa pulsmätningar via verktyget Winningtemp.

Vi stödjer våra medarbetare i deras professionella utveckling genom exempelvis möjlighet till kompetensutveckling, regelbundna medarbetarsamtal och hälsofrämjande insatser.

Exempel på hållbarhetsrelaterade förmåner:

  • Friskvårdsbidrag
  • Möjlighet till förmånscykel
  • Friskundersökning vartannat år
  • Lunchförmån
  • Läkarbesök med bibehållen lön
  • Föräldrapenningtillägg