Elmia erbjuder gratis trådlöst nätverk (WiFi) till alla besökare och utställare. Nätet täcker hela anläggningen inomhus.

För bästa driftsäkerhet av internet rekommenderar Elmia alltid trådbunden anslutning, särskild om utställaren använder anslutningen i kommersiellt syfte.

Utställare med egen nätverksutrustning

Den trådade anslutning som Elmia tillhandahåller är i sitt standardutförande avsedd för upp till en dator eller annan enhet. Om utställaren önskar att koppla in mer än en dator eller annan enhet till nätverket måste utställaren kontakta sin säljare och beställa en uppgradering av anslutningen för att kunna koppla in flera enheter.

Om behovet av flera anslutningar uppstår under mässan skall utställaren kontakta informationsdisken och göra en beställning av utökade anslutningsmöjligheter.

Endast nätverksutrustning som blivit tilldelad av Elmia är tillåten att använda i montern, någon annan nätverksutrustning är inte tillåten då den kan påverka Elmias nätverk negativt. Om utställaren ändå har behov av använda sin egen utrustning i sin monter ska utställaren kontakta Elmia ABs IT-avdelning innan installation sker.

Vid support av kundens nätverk för att få detta att fungera ihop med Elmias nätverk eller av Elmia uthyrd utrustning debiteras kunden ordinarie supportkostnad.

Elmia AB förbehåller sig rätten att stänga av kunds utrustning om den på något vis stör Elmias nätverk.

Se mer information i fullständiga användarvillkor

Elmia
Elmia
Telefon: +46 36 15 20 00