In- och utflyttningstider

Inflyttning

Måndag 30 september, kl 08.00-22.00
Vid frågor kontakta Informationen. Servicebemanning kl. 08.00-16.00.

Tisdag 1 oktober, kl 08.00-20.00
Vid frågor kontakta Informationen. Servicebemanning 08.00-20.00.

Montrarna måste vara klara senast 1 oktober, kl 20.00.

Entré Nord får inte användas för in- och utlastning.

 

Utflyttning

Torsdag 3 oktober, kl 17.00-22.00
Vid frågor kontakta Informationen. Servicebemanning kl. 08.00-20.00.

Fredag 4 oktober, kl 08.00-16.00

 


Vid frågor kontakta Informationen. Servicebemanning kl. 08.00-16.00.

OBS!
Kl 17.00 torsdagen den 3 oktober öppnas grindarna för utflyttning.

Entré Nord får inte användas för in- och utlastning.

 

In- och utfarter samt parkering utställare

Ladda ner områdeskartan som pdf.

 

 

Allmän information om in- och utflyttningstider

  • Som monterbyggare/utställare ansvar ni för arbetsmiljön och brandskyddet inom er monteryta. Detta innebär att ni måste vidta erforderliga åtgärder för att skydda dig själv och övriga monterbyggare/utställare från olycksrisk.
  • Officiella tider för in- och utflyttning varierar beroende på arrangemang.
  • Utökad bygg- och rivningstid s.k. byggtidsändring, kan eventuellt beviljas av Elmia AB. Detta debiteras med fast pris per monter. Tillståndsansökan finns i filen Byggtidsändring
  • Rivning i montern för påbörjas direkt när arrangemanget stänger, OBS! håll gångar fria.
  • Utflyttning får ske först efter att gångmattor är borttagna. (ca 1 timme efter avslutat arrangemang)