Om Elmia

Elmia AB är ett av Nordens ledande mässföretag och arrangerar årligen olika mässor inom en rad affärsområden, inklusive konferenser, kongresser och event.

Som mötesplats har Elmia en offensiv position - mitt bland människor och företag som antingen har eller söker nya idéer, produkter och tjänster.

Vi nöjer oss inte med att bara vara uppdaterade med allt som händer i din bransch.

Vi vill inspirera, sporra och driva på utvecklingen. Räkna med Elmia som en aktiv partner i din värld.

Elmias organisation

Organisationskarta för Elmia

Ägare och styrelse

Ägande

Elmia AB ingår i koncernen Jönköpings Rådhus AB, vilket i sin tur ägs till 100 % av Jönköpings kommun.

Styrelse

Sten-Åke Karlsson (s), ordförande

Angela Hafström (l), förste vice ordförande

Sven Engquist (m), andre vice ordförande

Karin Widerberg (s)

Joakim Robertsson (c)

Fredrik Jutnäs (kd)

Anders Gustavsson (sd)

 

Årsredovisning

Elmia årsredovisning 2023.pdf

Här finns Elmias årsredovisningar från 2007 och framåt samlade.


Övriga dokument

Inköp - information till leverantörer

Skydd mot personskada

Whistleblower

Om du misstänker att det finns missförhållanden inom Elmia som bolag kan du lämna ett tips. Misstankar kan gälla korruption, mutor, jäv eller liknande där någon på ett oacceptabelt sätt utnyttjar sin ställning för att gynna sig själv. 

Elmia AB är ett kommunalt bolag och därför hänvisar till vill whistleblower-funktionen via Jönköpings kommun. Där kan du också läsa mer om funktionen. 

Whistleblower-funktionen via jonkoping.se - läs mer och lämna tips

Elmia
Elmia
Telefon: +46 36 15 20 00