Så skapar du en vacker trädgårdsgång – inspiration och tips

Så skapar du en vacker trädgårdsgång – inspiration och tips
Trädgårdsgången är en viktig del av trädgården. Men gångvägarna behöver också ha sina siktlinjer och blickfång för att förstärka upplevelsen av promenaden i trädgården. I det här blogginlägget går vi igenom olika aspekter som kan vara värdefulla att ha i åtanke vid skapandet av trädgårdens gångar.

Trädgårdsgångens layout

Trädgårdsgångens layout handlar om hur gångvägarna ska sträcka sig. Det finns ofta praktiska aspekter att ta hänsyn till. En naturlig anslutning till de olika rummen som trädgården består av är viktig. Det kan handla om att ta sig hem till ett bostadshus eller till en huvudbyggnad av något annat slag. Det ska vara enkelt att ta sig till husets baksida, sedan vidare till uteplatsen och till de eventuella komplementärbyggnader som finns i trädgården. 

Ofta finns naturliga rutter i trädgården. Fundera på hur människor kommer att ta sig runt. Tänk på var de mest använda områdena är och skapa gångvägar som följer rutterna. Det kan vara från huset till garage eller från uteplatsen till poolen. Det kan också handla om att förtydliga en entré eller att verkligen få människor att ta sig ut i trädgården för att få sig en nypa luft. Skissarbete i all är men att gå omkring i trädgården innan arbetet med gångarna sätter ingång är det bra sätt för att bilda sig en uppfattning om hur gångarna ska ligga i förhållande de olika delarna som trädgården består av vare sig det handlar om ett privat hem eller en plats av en mer offentlig karaktär.

Trädgårdsgångens bredd

Det är trevligt och praktiskt att låta någon av gångarna vara huvudgång. En rekommenderad bredd för en sådan är vanligtvis mellan 1,2 till 1,5 meter. Detta ger tillräckligt med utrymme för att rymma både gående och eventuella hjälpmedel som rullstolar eller barnvagnar. Att ha en tillräckligt bred gångväg gör det också mer bekvämt att passera varandra eller transportera trädgårdsredskap, blommor eller andra objekt. Om du har gott om utrymme kan du överväga att göra gångvägen bredare för att ge ännu mer utrymme och rörelsefrihet. Det är viktigt att komma ihåg att anpassa bredden efter trädgårdens specifika behov, storlek och användare.

Rama in och ljussätt trädgårdsgången

Att ljussätta huvudgångvägen med bra belysning är en bra investering för att göra den säker att använda även på kvällen. Du kan naturligtvis använda trädgårdsbelysning längs alla gångvägar eller installera solcellsdrivna lampor för att spara energi.

Skapa siktlinjer i trädgården

Trädgårdsgången påverkar också siktlinjer utsikten och perspektivet i trädgården. Det är spännande att kapa intressanta vyer och ramar genom att placera häckar, buskar, träd, perenner och objekt, såsom stenar eller skulpturer på strategiska platser, längs gångvägarna som för vandraren vidare längst vägen. Om du dessutom belyser vyerna blir trädgården ännu mer spännande och dessutom mer intressant att använda året runt.

Tänk också på vilka områden som du behöver komma åt regelbundet och se till så att det finns tillräckligt med utrymme för att röra sig bekvämt. Men det får inte heller bli allt för rensat vid gångarna.  Om det är en gren av en buske som spiller över gången så kan den bli ett vackert inslag, särskilt om det är vid en plats där man inte passerar regelbundet.

 

Trädgårdsgångens material

 

Först och främst handlar det om vilken stil du vill ha på gången. En gång med lagd marksten ger ett arbetat och ordentligt uttryck medan grus kan passa i en mer gammaldags och avslappnad trädgård. Även när det kommer till gångens material så finns det praktiska aspekter att ta i beaktning.

I gruset är det lätt att ogräset etablerar sig vilket betyder regelbunden rensning. I den anlagda gången kan det också finns ogräs men inte i lika hög utsträckning vilket innebär att en sådan gång är lättare att hålla rensad. Dessutom är framkomligheten bättre på den lagda gången vilket är en viktig aspekt att ta hänsyn till i vissa trädgårdar, om det är många äldre som vistas i trädgården till exempel. 

I det fallet är också säkerhetsaspekten viktig. Att skapa en hyfsat jämn gång där det inte finns några ojämnheter att snubbla på är viktigt. Tänk på att ha tillräckligt med utrymme för att rulla en rullstol eller använda en barnvagn. Undvik hinder eller trånga passager som kan vara svåra att ta sig igenom.

Den prismässiga skillnaden är inte minst viktig när det gäller val av material. Grus och trätrall hör till de billigare alternativen medan allt som har med sten och betong att fördyrar arbetet.

Bilder: Helena Kaasik och Unsplash 

Helena Kaasik
Journalist och fotograf
Helena Kaasik