Regler och information

Tävlingarna pågår under båda mässdagarna. 

Uppdrag
De tävlande får två hemliga uppdrag att utföra som presenteras i samband med tävlingen. Allt material finns på plats.

Elittävling

Tävlingsdag 28 september. 
Kostnad: 2.500:- exkl moms. 
Antal deltagare: max 20 st.

Pris:

1:a pris presentkort resor till ett värde av 10.000:-
2:a pris presentkort resor till ett värde av 6.000:-
3:e pris presentkort resor till ett värde av 3.000:-

Debutanttävling

Tävlingsdag 29 september. Du får max ha tävlat fysiskt i tre tävlingar. 
Kostnad: 1.500:- exkl moms. 
Antal deltagare: max 20.

Pris:
1:a pris presentkort resor till ett värde av 3.000:-
2:a pris presentkort resor till ett värde av 2.000:-
3:e pris presentkort resor till ett värde av 1.000:-

Tävlingsledare: Nicklas Jensen