"Världens grönaste mötesplats för innovationer, affärsutveckling och upplevelser."

Vår vision visar oss vad vi strävar efter att uppnå. Den är vår målbild och fungerar som en kompass som vägleder oss och genomsyrar vår verksamhet.

Varje del av visionen beskrivs på följande sätt.

Världens

  • Mässvärlden och mötesindustrin är vår arena.

Grönaste

  • Vi är ledande i vårt hållbarhetsarbete.
  • Vi vårdar, bevarar och utvecklar vår miljö runt omkring oss.
  • Vi bidrar till FN:s hållbarhetsmål.

Mötesplats

  • Vi är plattformen för att mötas - fysiskt som digitalt och hybrid.
  • Vi har unika gröna ytor utomhus.

Innovationer

  • Vi är plattformen för att visa och ta del av innovationer och processer - som skapar värde för samhällen, branscher, företag och individer.

Affärsutveckling

  • Vi hjälper andra att utveckla sina affärer.
  • Här startar nya samarbeten.

Upplevelser

  • Här får du en oförglömlig känsla och goda minnen – som du gärna delar med dig av.