Ängen – en bit mark för ängladans

Ängen – en bit mark för ängladans
Ge ängen en chans, även i din trädgård. På så vis får du blomning under hela säsongen samtidigt som du minimerar antalet skötseltimmar. På köpet får du en bit mark där änglarna dansar tidiga sensommarmornar.

Ängen är en bit älskad svensk natur som framkallar minnen av barfotavandring under barndomens oändliga sommarlov. Men den symboliserar också frihet och avkopplande dagar med fylld picknickkorg och filt. Under sensommarmornarna kan man också få uppleva magiska stunder när dimman ligger låg och tät över ängsmarkerna samtidigt som solen går upp.

Själva ängsblommorna är också djupt rotade i vårt svenska kulturarv eftersom de är sju olika som man ska lägga under huvudkudden om man vill drömma om sin tillkommande på midsommaraftons natt.

Men i takt med att ängsmarkerna minskar är många av våra vilda blommor på väg bort ur den svenska floran. Därför skapar den som anlägger en äng i sin trädgård inte bara en njutning för ögat.  Man gör även en insats för att bevara den biologiska mångfalden.

kristine-cinate-QvjL4y7SF9k-unsplash.jpg

Men egentligen är ängen en gräsmark där man odlar vinterfoder till djuren. En riktig gammal fin äng har aldrig gödslat, kalkats, plöjts, dikats eller såtts in med främmande växtslag. Där hittar du blommor som kattfot, blåklocka, luktviol, prästkrage, akleija, mandelblom och humleblomster för att nämna några av dem.  Men växterna kan variera beroende på vilken del av landet man bor i och vilken typ av jord man har i sin omgivning. Ett tips är att samla fröer i trakten där man bor. Eftersom växterna redan existerar i området kommer de med stor säkerhet att etablera sig även i din trädgård.

Ängen kan också anläggas på olika sätt. Antingen genom frösådd eller med plantering. De kan också ske genom en kombination av dem båda. Det tar tid att anlägga en äng med det är välinvesterade timmar eftersom du inte behöver klippa en äng en gång i veckan. Snarare handlar det om någon gång per säsong beroende på hur du vill att ängen ska se ut.

Ibland syns också ängen i kombination med klippta ytor, förslagsvis i ett rutsystem. Eller så klipper du en bård runt om ängen. En sådan klippning adderar en arbetad känsla till platsen samtidigt som något av den vilda känslan försvinner.

Hur du än väljer att sköta din äng så ger den med tiden en lång och fin blomning under större delen av säsongen med ett minimum av skötsel. Dessutom får du garanterat sällskap i din trädgård eftersom ängsblommorna är magneter för fjärilar och bin.

marcus-neto-Bbow9KE_Z9w-unsplash.jpg

Så här skapar du din äng.

Förberedelser:

Välj en solig plats i trädgården där jorden är något mager men väldränerad.

Bäst resultat får du dessutom om kväve- och fosforhalten i jorden är så låg som möjligt.

Avlägsna flerårigt rotogräs såsom kvickrot, tistlar, nässlor och kirskål.

 

Anläggning:

Det bästa resultatet får man om man sår ängen på sensommaren eftersom man inte behöver vattna lika mycket då luftfuktigheten är högre. Sommaren ägnas bäst åt förberedelser.

Om man vill att ängen ska blomma redan första året kan du kombinera sådden med plantering av olika ängsväxter direkt på platsen. Planteringen kan ske under hela säsongen.

 

Skötsel:

Sköts ängen i början blir resultatet bra. Det första året kan ängen upplevas som gles med ettåriga ogräs. Men misströsta inte. Flera ängsblommor gror och växer långsamt och är därför svåra att upptäcka. Klipp ogräset på en decimeters höjd innan fröet mognat om du störs av det.

Under det andra året minskar ogräset samtidigt ängsblommorna börjar blomma. Därefter behöver du endast slå ängen en gång per säsong med röjsåg, lie eller knivslåttermaskin.

Undvik att använda trimmer med nylonsnöre eftersom de sliter sönder ängsblommorna.

Bilder: Unsplash

Helena Kaasik
Journalist och fotograf
Helena Kaasik