menu

30 september 2019

Om gryningen var en färg

Helena Kaasik, journalist och fotograf

En ny gryning, är det vad vi har att se fram emot nu när vi går in i 2020-talet vid årsskiftet? Det tror åtminstone Nordsjö som utser färgnyansen Tranquil Dawn som årets kulör 2020.

 

Den gröngrå nyansen inspirerad av gryningshimmelen, ingår i fyra olika paletter och kan upplevas på olika sätt beroende på hur den kombineras. Den kan bli djupare eller lättare, kallare eller varmare.

 

Valet av nyans är ett resultat av diskussioner mellan företagets kulörtexperter och ett team med internationella designers, om hur de globala trenderna kommer att påverka oss framöver. Att vi längtar allt mer efter det mänskliga och det positiva var en av insikterna man kom fram till. I en allt mer digitaliserad värld söker vi lekfullhet och kreativitet. Nu är det är dags att lägga den individualistiska mentaliteten till handlingarna. Istället vill vi visa mer omtanke om varandra vilket färgskalan, där den lugna gröna nyansen ingår, får representera.

 

Årets färg 2020 -Nordsjö

 

Foto: Nordsjö.