menu

3 oktober 2019

Lättviktsträd till stadens nya grönytor

Helena Kaasik, journalist och fotograf

Planteringar på hög höjd kräver växter med lättare vikt och nu börjar plantskolorna anpassa sitt sortiment.

 

Intresset för att skapa gröna rum på stadens tak ökar i takt med att storstäderna förtätas.

En plantskola som tagit fasta på den här utvecklingen är Stångby plantskola i Lund. På mässan Elmia Park presenterades ett sortiment med träd specialodlade för plantering på bjälklag. Stammens växtsätt och lövverket är några saker som är avgörande för trädets vikt. Hur gammalt och stort trädet blir är andra viktiga aspekter att ta hänsyn till när man anlägger dimensionerar för takträdgårdar.

 

 

Foto: Stångby plantskola.