menu

28 maj 2019

De skapar trädgårdar för bin

Helena Kaasik, journalist och fotograf

Häromdagen träffade jag Karin Eliasson på Bee Urban, företaget som skapar artrika och attraktiva trädgårdar för pollinerare. Här ger hon sina bästa tips på hur du också kan bidra till den biologiska mångfalden.

 

Att ge tillbaka med trädgård är ett begrepp som vi hör allt oftare idag. Ett företag som hittat formen för hur man kan arbeta, är Bee Urban. Det är ett trädgårdsföretag som har inriktat sig på att gynna vår insektsfauna på olika sätt. Bland annat erbjuder de fadderskap av bikupor till företag och organisationer. Det senaste året har de också börjat rita och anlägga grönytor i storstaden. Målet är att skapa artrika trädgårdar och biotoptak som lockar till sig insekter och fåglar.

-Förändringar i jordbruket och miljögifter bidrar till att bina försvinner. Att städerna brer ut sig och tar allt mer plats i landskapet är en annan orsak till att så många vilda biarter har rödlistas. För att ekosystemet inte ska kollapsa är det nödvändigt att verka för en biologisk mångfald. Insektsfaunan är en av grundstommen i den, berättar Karin Eliasson, trädgårdsmästare på Bee Urban.

 

Honungsbina är idag inte utrotningshotade på samma sätt som de vilda biarterna. Men de är känsliga organismer som påverkas av gifter och klimatomställningar. Likt de vilda bina bidrar honungsbina med viktiga pollineringsinsatser. Att bli fadder till en bikupa gör därför stor nytta.

Bee Urbans huvudkontor är belägen på en takterrass mitt i Stockholm. Här planerar Karin att det ska finnas något som blommar hela säsongen, från snödropparna tidig vår till ljungen innan snön kommer. Växterna som man planterar väljs först och främst för att det är rika på pollen och nektar. Skönhetsaspekten får komma i andra hand.

- Skönheten är inte primär men om jag skulle börja rabbla växter som är bra för pollinerarare tror jag ingen skulle tycka illa om dem, säger Karin och nämner växter som scilla, pärlhyacinter, timjan, stenkyndel och bärbuskar.

Växter med allt för fyllda blommor undviker hon. De är inte särskilt omtyckta av bin och andra pollinerare eftersom det är svårare att komma åt pollen och nektar när kronbladen sitter tätt. Insekterna flyger hellre vidare till andra jaktmarker där godsakerna är mer lättillgängliga.

 

Ett annat viktigt inslag är vattenspeglar. Bin behöver svalka sig och dricka vatten. För att de ska ha något och sitta på så fyller man badet med stenar av olika slag.

 

- De blir som små miljöfickor i storstaden, våra trädgårdar. Man märker snabbt hur humlor och fjärilar, sädesärlor, tornseglare och andra fåglar hittar till dem. Bjuder man på mat, boplatser och vatten, så tas det tacksamt emot av stadens vilda invånare.

Så skapar du en trädgård för bin och andra pollinerare.

  • Plantera växter som har mycket pollen och nektar.
  • Undvik växter som har allt för fyllda blommor.
  • Ställ ut en vattenspegel med sittplatser, så att bina kan svalka sig och dricka vatten.
  • Om du har en gräsmatta, gör en äng på en del av den.
  • Lämna inte balkongen eller terrassen tom, minsta lilla växt gör skillnad.
  • Använd aldrig gifter i dina odlingar.