menu

19 september 2019

Intresset för mikroboende växer i Sverige

Helena Kaasik, journalist och fotograf

Skala ner, minska och rensa ut, allt för att du ska kunna koncentrera dig på vad som är viktigt i livet. Det är en trend som ligger i tiden just nu.

 

Reduktion och sålla bort allt onödigt är ett fenomen som ligger i tiden. Det är dags att, enligt städgurun Marie Kondos princip, rensa bort allt onödigt i livet för att kunna tänka klart och på det viset kanske bli lyckligare. På samma tema manar trendoraklet Li Edelkoort till återhållsamhet i en artikel i tidningen Sköna Hem, vilket hon visualiserade i en inspirationsutställning på Formexmässan i augusti.

 

Ytterligare ett tecken är trenden med boende formen Tiny houses börjar växa sig allt starkare även här i Sverige. I USA är Tiny house ett utbrett fenomen. Det handlar om människor som gör sig av med prylar för att rymmas i ett litet hus på runt 30 kvadratmeter som man helst ska bygga själv och som gärna ska vara försett med hjul.

 

Med internets hjälp börjar fenomenet sprida sig över hela världen och nu har den alltså även kommit till oss i norr. Lockelsen ligger i att leva närmre naturen och konsumera mindre, kort sagt, att leva ett mer hållbart liv.