Premiär för SkogsElmia Innovation Award 2019

SkogsElmia Innovation Award 2019

Skogsbruket har sett många innovationer som utvecklat branschen. Den hydrauliska kranen, kranspetsstyrning, hyttdämpning och avvibrering av motorsågen är några exempel på tekniska framsteg som vunnit mark i skogen. Nu sätter SkogsElmia extra fokus på skogens goda innovationer med SkogsElmia Innovation Award – utmärkelsen som lyfter ny och innovativ teknik inom skogsbruket och delas ut för första gången på SkogsElmia den 6 – 8 juni 2019.

SkogsElmia Innovation Award delas ut i valörerna guld och silver. Vilka produkter som nomineras och får medalj avgörs av en jury, experter inom branschen, som granskar produkterna utifrån kriterierna nyhetsvärde, miljöpåverkan, arbetsmiljö, slutproduktkvalitet och ekonomi/produktivitet.

De produkter som får utmärkelsen anses vara så intressanta att de bidrar till att utveckla skogsbruket. 

Prisutdelningen sker på SkogsElmia. Utmärkelsen ger en flygande start med stor uppmärksamhet på mässan och i marknadsföring. 

Anmälningstiden gick ut 28 februari.