14 - 17 maj 2024
För utställare

Sex mässor. Fyra dagar. En arena.

Här möter du morgondagens produktion inom tillverkande industri.

Elmia Produktionsmässor är en plattform där branscher kopplas samman, synergier tydliggörs och affären är i fokus.

Mer om de sex parallella mässorna: 

Elmia Polymer
14 - 17 maj 2024
Elmia Polymer
Skandinaviens största renodlade mässa för plast- och gummiindustrin.
Elmia Svets och Fogningsteknik
14 - 17 maj 2024
Elmia Svets och Fogningsteknik
Den ledande branschmässan för produkter och lösningar inom svets och fogningsteknik.
Elmia Verktygsmaskiner
14 - 17 maj 2024
Elmia Verktygsmaskiner
Den kompletta produktionstekniska mässan med verktygsmaskiner i drift tillsammans med verktyg och mätteknik.
Elmia Automation
14 - 17 maj 2024
Elmia Automation
Kompletta lösningar i drift för effektiv och automatiserad produktion.
Elmia Plåt
14 - 17 maj 2024
Elmia Plåt
Mässan för den plåtbearbetande industrin med maskiner i drift och tillbehör.
Elmia 3D
14 - 17 maj 2024
Elmia 3D
Mässan för additiv tillverkning och lösningar i drift.