24 - 27 aug 2022

In- och utflyttningstider

Inflyttning

Lördag 20 augusti, kl 08.00-22.00 (ej Hall C)
Vid frågor kontakta Informationen. Servicebemanning kl. 08.00-16.00.

Söndag 21 augusti, kl 08.00-22.00
Vid frågor kontakta Informationen. Servicebemanning kl. 08.00-16.00.

Måndag 22 augusti, kl 08.00-22.00
Vid frågor kontakta Informationen. Servicebemanning kl. 08.00-16.00.

Tisdag 23 augusti, kl 08.00-20.00
Vid frågor kontakta Informationen. Servicebemanning kl. 08.00-20.00.

Montrarna måste vara klara senast 23 augusti, kl 20.00.

Entré Nord får inte användas för in- och utlastning.

 

Utflyttning

Lördag 27 augusti, kl 18.00-22.00
Vid frågor kontakta Informationen. Servicebemanning kl. 08.00-20.00.

Söndag 28 augusti, kl 08.00-20.00
Vid frågor kontakta Informationen. Servicebemanning kl. 08.00-16.00.

Måndag 29 augusti, kl 08.00-16.00 (ej Hall C)
Vid frågor kontakta Informationen. Servicebemanning kl. 08.00-16.00.

OBS!
Kl 18.00 lördagen den 27 augusti öppnas grindarna för utflyttning. Det gäller både inom- och utomhusutställare. Entré Nord får inte användas för in- och utlastning.

Mässans öppettider

Onsdag 24 augusti: 09:00-17:00
Torsdag 25 augusti: 09:00-17:00
Fredag 26 augusti: 09:00-17:00
Lördag 27 augusti: 09:00-17:00

 

Allmän information om in- och utflyttningstider

  • Som monterbyggare/utställare ansvar ni för arbetsmiljön och brandskyddet inom er monteryta. Detta innebär att ni måste vidta erforderliga åtgärder för att skydda dig själv och övriga monterbyggare/utställare från olycksrisk.
  • Officiella tider för in- och utflyttning varierar beroende på arrangemang.
  • Utökad bygg- och rivningstid s.k. byggtidsändring, kan eventuellt beviljas av Elmia AB. Detta debiteras med fast pris per monter. Tillståndsansökan finns i filen Byggtidsändring
  • Rivning i montern för påbörjas direkt när arrangemanget stänger, OBS! håll gångar fria.
  • Utflytt får ske först efter att gångmattor är borttagna. (ca. 1 timme efter avslutat arrangemang)

 

Siv Karlsson
Siv Karlsson
Telefon: +46 36 15 22 06