21 - 24 aug 2024

In- och utflyttningstider

Som utställare kommer du in på mässan med ditt utställarkort under in- och utflyttning samt en timme före mässans ordinarie öppnande (två timmar första mässdagen) och får vara kvar en timme efter mässans ordinarie stängning. Utställarkort registreras via Mina sidor.

Inflyttning

Lördag 20 augusti, kl 07.00-22.00 (ej Hall C)
Vid frågor kontakta Informationen. Servicebemanning kl. 08.00-16.00.

Söndag 21 augusti, kl 07.00-22.00
Vid frågor kontakta Informationen. Servicebemanning kl. 08.00-16.00.

Måndag 22 augusti, kl 07.00-22.00
Vid frågor kontakta Informationen. Servicebemanning kl. 08.00-16.00.

Tisdag 23 augusti, kl 07.00-20.00
Vid frågor kontakta Informationen. Servicebemanning kl. 08.00-20.00.

Montrarna måste vara klara senast 23 augusti, kl 20.00.

Entré Nord får inte användas för in- och utlastning.

Inflytt av fordon

Behöver ni ställa upp fordon i montern innan byggnation påbörjas? Ni är välkomna med era fordon 18-19 augusti mellan kl. 7-16. Byggnation av monter sker under ordinarie inflytt med start 20 augusti kl. 07.00.

Kontakta produktion för att boka tidig uppställning av fordon.
E-post: productionservice@elmia.se

 

Utflyttning

Lördag 27 augusti, kl 18.00-22.00
Vid frågor kontakta Informationen. Servicebemanning kl. 08.00-20.00.

Söndag 28 augusti, kl 08.00-20.00
Vid frågor kontakta Informationen. Servicebemanning kl. 08.00-16.00.

Måndag 29 augusti, kl 08.00-16.00 (ej Hall C)
Vid frågor kontakta Informationen. Servicebemanning kl. 08.00-16.00.

OBS!
Kl 18.00 lördagen den 27 augusti öppnas grindarna för utflyttning. Det gäller både inom- och utomhusutställare. Entré Nord får inte användas för in- och utlastning.

Mässans öppettider

Onsdag 24 augusti 09:00-17:00
Torsdag 25 augusti 09:00-17:00
Fredag 26 augusti 09:00-17:00
Lördag 27 augusti 09:00-17:00

Entré till mässan sker genom Entré Nord och Entré Syd. Fredag och lördag finns även Entré Öst, i anslutning till östra utomhusområdet, öppen.

 

Djur på Elmia Lastbil

Det är inte tillåtet att ta med sig djur in i mässhallarna. Ledhundar är självklart tillåtet. 

 

Allmän information om in- och utflyttningstider

  • Som monterbyggare/utställare ansvar ni för arbetsmiljön och brandskyddet inom er monteryta. Detta innebär att ni måste vidta erforderliga åtgärder för att skydda dig själv och övriga monterbyggare/utställare från olycksrisk.
  • Officiella tider för in- och utflyttning varierar beroende på arrangemang.
  • Utökad bygg- och rivningstid s.k. byggtidsändring, kan eventuellt beviljas av Elmia AB. Detta debiteras med fast pris per monter. Tillståndsansökan finns i filen Byggtidsändring
  • Rivning i montern för påbörjas direkt när arrangemanget stänger, OBS! håll gångar fria.
  • Utflytt får ske först efter att gångmattor är borttagna. (ca. 1 timme efter avslutat arrangemang)

 

Siv Karlsson
Siv Karlsson
Telefon: +46 36 15 22 06