21 - 24 aug. 2024

In- och utflyttningstider

Som utställare kommer du in på mässan med ditt utställarkort under in- och utflyttning samt en timme före mässans ordinarie öppnande och får vara kvar en timme efter mässans ordinarie stängning.

Inflyttning

Lördag 17 augusti, kl 07.00-22.00 (ej Hall C)
Vid frågor kontakta Informationen. Servicebemanning kl. 08.00-16.00.

Söndag 18 augusti, kl 07.00-22.00
Vid frågor kontakta Informationen. Servicebemanning kl. 08.00-16.00.

Måndag 19 augusti, kl 07.00-22.00
Vid frågor kontakta Informationen. Servicebemanning kl. 08.00-16.00.

Tisdag 20 augusti, kl 07.00-20.00
Vid frågor kontakta Informationen. Servicebemanning kl. 08.00-20.00.

Montrarna måste vara klara senast 20 augusti, kl 20.00.

Entré Nord får inte användas för in- och utlastning.

Inflytt av fordon

Behöver ni ställa upp fordon i montern innan byggnation påbörjas? Beroende på vilken typ av fordon, vilken hall samt var i hallen montern är placerad är detta möjligt mellan den 14:e och 16:e augusti, från kl. 07:00 till 16:00. Byggnation av monter sker under ordinarie inflytt med start 17 augusti kl. 07.00. 

För att boka tidig uppställning av fordon, kontakta produktionsservice med information om vilken typ av fordon det gäller, monternummer samt var i montern den ska stå.

Kontaktinformation:
E-post: productionservice@elmia.se

 

Utflyttning

Lördag 24 augusti, kl 18.00-22.00
Vid frågor kontakta Informationen. Servicebemanning kl. 08.00-20.00.

Söndag 25 augusti, kl 08.00-20.00
Vid frågor kontakta Informationen. Servicebemanning kl. 08.00-16.00.

Måndag 26 augusti, kl 08.00-16.00
Vid frågor kontakta Informationen. Servicebemanning kl. 08.00-16.00.

OBS!
Kl 18.00 lördagen den 24 augusti öppnas grindarna för utflyttning. Det gäller både inom- och utomhusutställare. Entré Nord får inte användas för in- och utlastning.

Mässans öppettider

Onsdag 21 augusti 09:00-17:00
Torsdag 22 augusti 09:00-17:00
Fredag 23 augusti 09:00-17:00
Lördag 24 augusti 09:00-17:00

Entré till mässan sker genom Entré Nord och Entré Syd. Fredag och lördag finns även Entré Öst, i anslutning till östra utomhusområdet, öppen.

 

Djur på Elmia Lastbil

Det är inte tillåtet att ta med sig djur in i mässhallarna. Ledhundar är självklart tillåtet. 

 

Allmän information om in- och utflyttningstider

  • Som monterbyggare/utställare ansvar ni för arbetsmiljön och brandskyddet inom er monteryta. Detta innebär att ni måste vidta erforderliga åtgärder för att skydda dig själv och övriga monterbyggare/utställare från olycksrisk.
  • Officiella tider för in- och utflyttning varierar beroende på arrangemang.
  • Utökad bygg- och rivningstid s.k. byggtidsändring, kan eventuellt beviljas av Elmia AB. Detta debiteras med fast pris per monter. Tillståndsansökan finns i filen Byggtidsändring
  • Rivning i montern för påbörjas direkt när arrangemanget stänger, OBS! håll gångar fria.
  • Utflyttning får ske först efter att gångmattor är borttagna. (ca 1 timme efter avslutat arrangemang)

 

Siv Karlsson
Siv Karlsson
Telefon: +46 36 15 22 06