Varför ska jag ställa ut?

Att ställa ut är ett kostnadseffektivt sätt att nå en stor och specifik målgrupp med sitt erbjudande och/eller budskap inom en kort tidsrymd. Genom att kombinera flera olika affärsskapande aktiviteter ges helt unika möjligheter att interagera med och påverka målgruppen.

Rätt använt kan ett deltagande på utställningen ge er ett tillskott i form av reklam, PR, varumärkesbyggande, nya kontakter och helt konkret affärer. Det är det perfekta mediet att använda sig av vid t ex produktlanseringar.

På mässan kan kunden få överblick över utbudet och jämföra olika konkurrerande alternativ och varianter. Snabba svar, lätt tillgänglig information och överblick ger bra underlag för köpbeslut. Mässan ger dig som utställare personlig kontakt med potentiella kunder och framtida användare av produkter och tjänster. Här knyts och vidmakthålls de relationer som leder till affärer, samarbeten och utveckling av olika slag. Det är ett tillfälle som vore synd att missa.

Vem ställer ut?

Typiska utställare på VA-mässan är producenter av utrustning och tjänster inom till exempel vattenrening, distribution, IT, mät-, styr- och reglerteknik, drift, underhåll, forskning, konsultation m.fl. områden. Även myndigheter, branschföreningar, branschmedia och forsknings-/utbildningsinstitutioner är viktiga inslag på mässan.

Vem besöker?

De som besöker VA-mässan jobbar med offentlig vattenförsörjning och vattenfrågor inom industrin såsom VA-chefer, tekniska chefer, driftchefer, produktionschefer, miljöchefer, drift- och underhållspersonal, projektingengörer och konsulter.