In- och utflyttningstider

Inflyttning

Måndag 15 maj, klockan 08.00-22.00
Vid frågor kontakta Informationen. Servicebemanning kl. 08.00-16.00.

Tisdag 16 maj, klockan 08.00-22.00
Vid frågor kontakta Informationen. Servicebemanning 08.00-18.00.

Onsdag 17 maj, klockan 08.00-20.00
Vid frågor kontakta Informationen. Servicebemanning 08.00-20.00.

Montrarna måste vara klara senast 2023-05-17 kl 20.00. Entré Nord får inte användas för in- och utlastning.

Utflyttning

Lördag 20 maj, klockan 17.00-22.00
Vid frågor kontakta Informationen. Servicebemanning kl. 08.00-18.00.

Söndag 21 maj, klockan 08.00-22.00
Vid frågor kontakta Informationen. Servicebemanning kl. 08.00-16.00.

Måndag 22 maj, klockan 08.00-16.00
Vid frågor kontakta Informationen. Servicebemanning kl. 08.00-16.00.

Klockan 17.00 lördag den 20 maj öppnas grindarna för utflyttning. Det gäller både inom- och utomhusutställare. Entré Nord får inte användas för in- och utlastning.

Mot uppvisande av personligt utställarkort kommer du in på mässan en timme före mässans öppnande och får vara kvar en timme efter mässans stängning.

Glöm inte att registrera och skriv ut utställarkort till personalen i montern, detta gör du enkelt via Mina sidor.

Allmän information om in- och utflyttningstider

  • Som monterbyggare/utställare ansvar ni för arbetsmiljön och brandskyddet inom er monteryta. Detta innebär att ni måste vidta erforderliga åtgärder för att skydda dig själv och övriga monterbyggare/utställare från olycksrisk.
  • Officiella tider för in- och utflyttning varierar beroende på arrangemang.
  • Utökad bygg- och rivningstid s.k. byggtidsändring, kan eventuellt beviljas av Elmia AB. Detta debiteras med fast pris per monter. Tillståndsansökan finns i filen Byggtidsändring
  • Rivning i montern för påbörjas direkt när arrangemanget stänger, OBS! håll gångar fria.
  • Utflyttning får ske först efter att gångmattor är borttagna. (ca 1 timme efter avslutat arrangemang)