18 - 20 maj 2023

In- och utflyttningstider

Inflyttning

Måndag 15 maj, klockan 08.00-22.00
Vid frågor kontakta Informationen. Servicebemanning kl. 08.00-18.00.

Tisdag 16 maj, klockan 08.00-22.00
Vid frågor kontakta Informationen. Servicebemanning 08.00-18.00.

Onsdag 17 maj, klockan 08.00-20.00
Vid frågor kontakta Informationen. Servicebemanning 08.00-20.00.

Montrarna måste vara klara senast 2023-05-17 kl 20.00. Entré Nord får inte användas för in- och utlastning.

Utflyttning

Lördag 20 maj, klockan 17.00-22.00
Vid frågor kontakta Informationen. Servicebemanning kl. 08.00-20.00.

Söndag 21 maj, klockan 08.00-22.00
Vid frågor kontakta Informationen. Servicebemanning kl. 08.00-16.00.

Måndag 22 maj, klockan 08.00-16.00
Vid frågor kontakta Informationen. Servicebemanning kl. 08.00-16.00.

Klockan 17.00 lördag den 20 maj öppnas grindarna för utflyttning. Det gäller både inom- och utomhusutställare. Entré Nord får inte användas för in- och utlastning.

Allmän information om in- och utflyttningstider

  • Som monterbyggare/utställare ansvar ni för arbetsmiljön och brandskyddet inom er monteryta. Detta innebär att ni måste vidta erforderliga åtgärder för att skydda dig själv och övriga monterbyggare/utställare från olycksrisk.
  • Officiella tider för in- och utflyttning varierar beroende på arrangemang.
  • Utökad bygg- och rivningstid s.k. byggtidsändring, kan eventuellt beviljas av Elmia AB. Detta debiteras med fast pris per monter. Tillståndsansökan finns i filen Byggtidsändring
  • Rivning i montern för påbörjas direkt när arrangemanget stänger, OBS! håll gångar fria.
  • Utflytt får ske först efter att gångmattor är borttagna. (ca. 1 timme efter avslutat arrangemang)