Boka yta

Nu kan du skicka in din intresseanmälan till Elmia Wood 2025 så kontaktar vi dig. Du är alltid välkommen att kontakta någon av oss säljare direkt.

Priser 2022 

Alla priser i svenska kronor exkl. moms.

 • Grundavgift: 5 300 kr
  Per utställare. Grundavgiften inkluderar utställarkort (antal kort grundat per monteryta), inbjudningskod, presentation i utställarlista inklusive produktregister och verktyg för inbjudningar. 
 • Utställarförsäkring: 1 050 kr

1. Monteryta utomhus 

Grundavgift är 5 300 kronor/huvudutställare. I grundavgiften ingår ett eluttag (10A, 230V). Minsta monteryta är 50 kvm. 

 • 0-50 kvm 514 kr/kvm
 • 51-999 kvm 268 kr/kvm
 • Allt över 1 000 kvm på offertförfrågan.

Prisexempel: Du vill boka en monter om 250 kvm. 0-50 kvm kostar 50 x 514 kr = 25 700 kr. Intervallet 51-999 kvm kostar 200 x 268 kr = 53 600 kr.
Monterpriset blir då summan av alla intervall, det vill säga 79 300 kr + grundavgift.

2. Monter i tält 

Grundavgift är 5 300 kronor/huvudutställare. Trägolv och avskiljande väggar och ett eluttag (10A, 230V) ingår i priset. Minsta monteryta 16 kvm.

 •  1 600 kr/kvm 

3. Demonstrationsyta 

Endast i kombination med monterplats på skogsslingorna, demonstrationsytans storlek sätts i relation till monterytan.

 • Demonstrationsyta utan avverkning 6 300 kr

 • Demonstrationsyta med avverkning 12 500 kr  

4. Medutställaravgift 

Utställare som upplåter exponering av andra företag eller varumärken än sitt eget i sin monter är skyldiga att anmäla dessa som medutställare. 

 • Aktiv medutställare i monter, inklusive utställarkort (antal kort grundat per monteryta), inbjudningskod, presentation i utställarlista inklusive produktregister och verktyg för inbjudningar,  5 300 kr.
 • Endast medverkande som agentur 1 100 kr.

Fakturering

Grundavgift, monterhyra och utställarförsäkring

Kunden är betalningsansvarig och ska erlägga betalning enligt förfallodatum på respektive faktura.

Om annan än Kunden ska betala eller faktureras en viss summa av Beställningen ska Elmia skriftligen ha godkänt detta senast trettio (30) dagar innan bokningens genomförande.

Om inte annat följer av Avtalet gäller följande betalningsvillkor:

a. Grundavgift för Monteryta faktureras efter orderbekräftelse eller undertecknat avtal. Beställningens betalningsvillkor är trettio (30) dagar netto.

b. Värdet av Monterytan enligt beställning samt i förekommande fall Utställarförsäkring faktureras nittio (90) dagar före Arrangemangets första dag och förfaller till betalning senast sextio (60) dagar före Arrangemangets första dag.

c. 100% av värdet för Monterinredning och Monterservice enligt Beställning samt eventuella tilläggsbeställningar faktureras efter Arrangemangets sista dag med betalningsvillkor tjugo (20) dagar netto.

Betalning avseende punkterna a till c ovan ska ske senast trettio (30) dagar efter fakturadatum under förutsättning att förfallodatum enligt betalningsplanen kan följas. All betalning ska ske i svenska kronor (SEK).

Faktureringsalternativ

Vi vill i första hand att leverantörer skickar E-faktura, i andra hand PDF-fakturor och i tredje hand pappersfakturor.

E-faktura:

Bolag: 
Elmia AB
Van-operatör: Scancloud AB
IDnr PEPPOL-faktura: 0007:5563542413


PDF-faktura:
PDF-fakturor mailas till: elmia@pdf.scancloud.se


Postadress för pappersfakturor:
Elmia AB
FE1477 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser utgör kompletterande bestämmelser till samtliga de särskilda avtal som inför varje mässa träffas med respektive utställare.

Ladda ner allmänna bestämmelser som PDF-fil

Ladda ner allmänna bestämmelser - Kongress, Konferens, Fest & Event som PDF-fil

Mervärdesskatt

Mervärdesskatt vid handel med EU-länder:

Tjänsten anses omsatt och ska beskattas i det land där köparen är etablerad och har sin verksamhet om köparen är näringsidkare. Näringsidkare är en juridisk person som är registrerad till mervärdesskatt. Det innebär att Elmia fakturerar utan mervärdesskatt och köparen beskattas i sitt hemland. För att Elmia ska kunna fakturera utan mervärdesskatt krävs att köparen kan uppge ett giltigt VAT-nummer.

Är köparen inte näringsidkare anses omsättningsland vara Sverige och svensk mervärdesskatt tas ut.

Mervärdesskatt vid handel med länder utanför EU:

Är köparen etablerad och har sin verksamhet i ett land utanför EU tas ingen mervärdesskatt ut och köparen ska inte beskattas inom EU.

Utställarförsäkring

Som mässarrangör vet vi att försäkringsskydd är viktigt. Med Elmias utställarförsäkring får du ett tryggt mässdeltagande och kan fokusera på dina säljaktiviteter.

Tillsammans med din orderbekräftelse har du även fått information om Elmias Utställarförsäkring.

Nedan finns mer information om försäkringen och kompletta försäkringsvillkor. Du kan ladda ner dem som PDF-filer.

Försäkringen gäller under förutsättning att betalning skett på förfallodatum.

Jörgen Andersson
Jörgen Andersson
Telefon: +46 36 15 22 84