12 - 14 nov. 2024

Att jobba med aluminium är att jobba med lösningar

I småländska Vetlanda finns Hydal Aluminium Profiler, en av Skandinaviens ledande leverantörer av aluminiumprofiler. Bolaget har de senaste åren gjort en medveten satsning för att öka konkurrenskraften och lönsamheten. Idag består man av ett engagerat team som alla är en del av företagets framgångar.

Hydal Aluminium Profiler är i år en av Elmia Subcontractors ambassadörer och både Petra Olsson, vd, och Jennie Rutgersson, sälj och marknad, är övertygade om att det är människorna på ett företag som avgör företagets framgång.

Hos Hydal går teknologisatsningar hand i hand med medarbetarna
-Hos oss på Hydal handlar det dagliga arbetet om att förverkliga kundernas produkter. Vi arbetar i stort sett gränslöst som leverantör av aluminiumprofiler. Vi kan göra allt från den enklaste kapning till avancerad CNC-bearbetning med robotceller. Det är naturligtvis inspirerande att arbeta med ett material som kan återvinnas hur många gånger som helst och där återvinningsprocessen bara kräver fem procent av den energi som används vid nyproduktion. Fördelarna med aluminium är väldigt många men självklart ställs vi inför utmaningar, säger Petra.

En av företagets utmaningar är att ständigt utveckla teknologin, processerna och medarbetarna. Det handlar om investeringar i teknik men också att skapa väl fungerande team med möjlighet att växa inom organisationen.

-Tidigare hade vi kanske en eller två personer som kunde ställa en robot. Det blev för sårbart, inte minst med tanke på att vi arbetar i 3-skift. Därför har många av våra medarbetare idag genomgått robotutbildningar och på så sätt har bolaget fått ökad kompetens. Visar man vilja och engagemang hos oss så får man möjlighet att växa och visa framfötterna. Det blir en win-win-situation som gynnar alla, förklarar Jennie Rutgersson, sälj och marknad.

Kunskap och vilja att lära sig väger tyngre än ren kompetens
Från prat om kompetensutbildningar är steget inte långt till rekryteringsfrågor. Petra liknar kompetens vid en ryggsäck och berättar att det är svårt att hitta medarbetare som kommer med en fullmatad ryggsäck. Hydal har därför förändrat rekryteringsprocessen där fokus är flyttat från individens kompetens till att se till hela personligheten. Viktigt för bolaget är att det finns en vilja och ett intresse av arbetet för då blir det oftast bra. Det handlar enligt Petra om att bygga teamkänsla och att låta människor få möjlighet att växa.

-Hållbarhetsfrågan är viktig för oss och den handlar inte bara om att tillverka miljövänligt eller resurssnålt. Vi vill skapa en arbetsmiljö och en organisation som är miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar på lång sikt. För oss innebär det att fokusera på att rekrytera, utveckla och behålla medarbetare på ett sätt som gynnar både deras välbefinnande och våra övergripande hållbarhetsmål.

Fördomarna mot industrin bottnar i en förlegad syn och okunskap
Många inom tillverkande industri brottas med samma problem. Fördomarna mot industrin är många och få ungdomar tänker sig ett industrijobb som vuxen. Det vill Petra och Jennie ändra på. Att arbeta på en industri innebär inte längre att enbart ”stå vid en maskin”, i alla fall inte hos gänget på Hydal. Förutom att lokalerna är ljusa och fräscha så är arbetsplatsen full av avancerad teknologi.

-Som medarbetare hos oss bör man ha stark förståelse för och intresse av teknik, kunna identifiera problem och lösa dem. Man behöver också kunna arbeta med digitala verktyg och inte vara rädd för förändring. Såväl tekniken som våra processer utvecklas ständigt och därför behöver man kunna anpassa sig till nya arbetsmetoder och teknologier. Sist men inte minst behöver man vara noggrann och mån om att våra produkter håller högsta kvalitet.

Hållbar produktion är hygienfaktor för Hydal
År 2015 skrev alla världens ledare under Agenda 2030. Ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet har sedan dess fått större utrymme hos många företag. Energiförbrukning och klimatavtryck är några delar som bolaget fokuserat lite extra på. På Hydal gör man sedan några år tillbaka en Klimatberäkning för att upptäcka resursslöseri.

-Maskiner som inte användes stängdes inte av, varken på kvällar eller helger. Det var en energitjuv som vi åtgärdade direkt. En annan sak är kassation. Kasserat material är slöseri och därför får man fråga sig vad man kan göra för att minska kassationen.

Inköp av aluminium görs med hållbarhet i åtanke och därför väljs skandinaviska leverantörer av råvarumaterial, där man i stor utsträckning använder sig av förnybar energi vid tillverkningen.

-Att hållbarhet kan vara en konkurrensfördel var det kanske få som trodde för tjugo år sedan, men idag ser det annorlunda ut. Många företag väljer leverantörer som kan erbjuda tillverkning med mindre klimatpåverkan och mer lokala alternativ.

-Vi har ett ansvar för framtiden där nästa generation ärver våra handlingar. Hållbarhetsarbete är för mig en självklarhet, en del av vardagen och på sätt och vis en hygienfaktor, säger Petra.

Elmia Subcontractor är en perfekt arena för inspiration och möten
-Elmia Subcontractor för mig är en mötesplats som följer med industrins utveckling. Såväl besökare som utställare får ta del av en upplevelse. Det handlar inte bara om en utställningsyta för olika varumärken utan här finns kunskap att hämta. Det bjuds på seminarier, inspiration och dessutom har man alltid möjligheten att se olika branschers senaste nyheter. Att vi sedan har en perfekt arena att marknadsföra oss på samtidigt som vi träffar nya och befintliga kunder är otroligt värdefullt för oss, berättar Jennie.

-För oss är Elmia Subcontractor en suverän mötesplats. Här får vi möjlighet att nätverka, generera leads samtidigt som vi får chans att uppdatera och öka vår kunskap, avslutar Petra.

/contentassets/4d79bb58aac14920b41b57d7652e37f5/svensk_citat_ny.jpg
/globalassets/bilder/massor/subcontractor/2023/ambassadorer/elmia_hydal-9.jpg
/globalassets/bilder/massor/subcontractor/2023/ambassadorer/elmia_hydal-3.jpg
/globalassets/bilder/massor/subcontractor/2023/ambassadorer/elmia_hydal-1.jpg