Boka monter på Elmia Hund, Sveriges nya mötesplats för hundbranschen med fokus på hundsport och hund i tjänst.

Mässan arrangeras 1-2 mars 2025. Välkommen att skicka in en intresseanmälan, så återkommer vi till dig.

Priser

Priserna är exklusive moms.

Monteryta valfri storlek

Vi tar fram ett individuellt anpassat förslag. I detta pris ingår endast avskiljande montervägg (22 mm vitmålad spånskiva). Här tillkommer eventuell inredning, möbler, eluttag, belysning och städning samt grundavgift (grundavgift = 2.500 SEK).

Pris: 1.500 SEK/

Monteryta färdiga paket

Fyra olika färdiga monterpaket finns. I paketpriset ingår avskiljande montervägg (22 mm vitmålad spånskiva), matta, eluttag, liten disk, väggmonterad belysning och städning samt både grundavgift och försäkring.

8 m² - 20.000 SEK

12 m² - 26.000 SEK

15 m² - 32.000 SEK

20 m² - 40.500 SEK

Bilden nedan visar hur en 15 m²-monter ser ut (3x5 meter) och vad som ingår i paketpriset. Övriga paket ser likadana ut, men har andra mått.

Monter 3x5 meter

Grundavgift

Grundavgiften inkluderar trådlös internetanslutning, presentation på webben och verktyg för inbjudningar.

Pris: 2.500 SEK

Utställarförsäkring 

Är frivillig.

Pris: 1.050 SEK

Medutställaravgift 

Medutställaravgiften inkluderar trådlös internetanslutning, presentation på webben och verktyg för inbjudningar.

Pris: 1.000 SEK

Fakturering

Grundavgift, monterhyra och utställarförsäkring

Kunden är betalningsansvarig och ska erlägga betalning enligt förfallodatum på respektive faktura.

Om annan än Kunden ska betala eller faktureras en viss summa av Beställningen ska Elmia skriftligen ha godkänt detta senast trettio (30) dagar innan bokningens genomförande.

Om inte annat följer av Avtalet gäller följande betalningsvillkor:

a. Grundavgift för Monteryta faktureras efter orderbekräftelse eller undertecknat avtal. Beställningens betalningsvillkor är trettio (30) dagar netto.

b. Värdet av Monterytan enligt beställning samt i förekommande fall Utställarförsäkring faktureras nittio (90) dagar före Arrangemangets första dag och förfaller till betalning senast sextio (60) dagar före Arrangemangets första dag.

c. 100% av värdet för Monterinredning och Monterservice enligt Beställning samt eventuella tilläggsbeställningar faktureras efter Arrangemangets sista dag med betalningsvillkor tjugo (20) dagar netto.

Betalning avseende punkterna a till c ovan ska ske senast trettio (30) dagar efter fakturadatum under förutsättning att förfallodatum enligt betalningsplanen kan följas. All betalning ska ske i svenska kronor (SEK).

Faktureringsalternativ

Vi vill i första hand att leverantörer skickar E-faktura, i andra hand PDF-fakturor och i tredje hand pappersfakturor.

E-faktura:

Bolag: 
Elmia AB
Van-operatör: Scancloud AB
IDnr PEPPOL-faktura: 0007:5563542413


PDF-faktura:
PDF-fakturor mailas till: elmia@pdf.scancloud.se


Postadress för pappersfakturor:
Elmia AB
FE1477 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser utgör kompletterande bestämmelser till samtliga de särskilda avtal som inför varje mässa träffas med respektive utställare.

Ladda ner allmänna bestämmelser som PDF-fil

Ladda ner allmänna bestämmelser - Kongress, Konferens, Fest & Event som PDF-fil

Mervärdesskatt

Mervärdesskatt vid handel med EU-länder:

Tjänsten anses omsatt och ska beskattas i det land där köparen är etablerad och har sin verksamhet om köparen är näringsidkare. Näringsidkare är en juridisk person som är registrerad till mervärdesskatt. Det innebär att Elmia fakturerar utan mervärdesskatt och köparen beskattas i sitt hemland. För att Elmia ska kunna fakturera utan mervärdesskatt krävs att köparen kan uppge ett giltigt VAT-nummer.

Är köparen inte näringsidkare anses omsättningsland vara Sverige och svensk mervärdesskatt tas ut.

Mervärdesskatt vid handel med länder utanför EU:

Är köparen etablerad och har sin verksamhet i ett land utanför EU tas ingen mervärdesskatt ut och köparen ska inte beskattas inom EU.

Utställarförsäkring

Som mässarrangör vet vi att försäkringsskydd är viktigt. Med Elmias utställarförsäkring får du ett tryggt mässdeltagande och kan fokusera på dina säljaktiviteter.

Tillsammans med din orderbekräftelse har du även fått information om Elmias Utställarförsäkring.

Nedan finns mer information om försäkringen och kompletta försäkringsvillkor. Du kan ladda ner dem som PDF-filer.

Försäkringen gäller under förutsättning att betalning skett på förfallodatum.

 

 

Petra Larsson
Petra Larsson
Telefon: +46 36 15 20 94
Mikael Ström
Mikael Ström
Telefon: +46 36 15 21 37