In- och utflyttningstider

Platsen för Elmia Wood är Bratteborgs gård. All utställartrafik genom mässområdet är enkelriktad både under inflyttning och utflyttning. Kör av vid E4:an vid Vaggeryd Norra, avfart nr. 90 (Bondstorp - Travbana). Följ skyltningen.

Inflyttningen i alla utomhusmontrar kan påbörjas den 10 maj. 
Inflyttningen till tältmontrar kan påbörjas den 12 maj.

Mässområdet är nattbevakat 10 maj från och med kl. 15.00 - 24 maj till och med kl. 07.00.

Vill du påbörja arbete i monter längs med skogsslingorna tidigare än 10 maj, kontakta Anders Strandh +46 36 15 20 91.

Informationen i mässkontoret är bemannad 10 maj - 23 maj

2021-05-10 -- 2021-05-16, kl. 08.00-16.30
2021-05-17, kl 08.00-20.00
2021-05-18 -- 2021-05-21, kl 08.00-18.00


Inflyttning utomhus

2021-05-10 - 2021-05-15, kl. 07.00-18.00
Vid frågor kontakta Informationen. Servicebemanning kl. 07.00-16.00.

2021-05-16, kl. 07.00-23.00
Vid frågor kontakta Informationen. Servicebemanning kl. 07.00-18.00.

2021-05-17, kl. 07.00-23.00
Vid frågor kontakta Informationen. Servicebemanning kl. 07.00-20.00.

OBS! Montrarna måste vara klara senast 2021-05-17 kl. 23.00.


Inflyttning tältmontrar

2021-05-12 - 2021-05-15, kl. 07.00-20.00
Vid frågor kontakta Informationen. Servicebemanning kl. 07.00-16.00.

2021-05-16, kl. 07.00-23.00
Vid frågor kontakta Informationen. Servicebemanning kl. 07.00-18.00.

2021-05-17, kl 07.00-23-00
Vid frågor kontakta Informationen. Servicebemanning kl. 07.00-20.00.

OBS! Montrarna måste vara klara senast 2021-05-17 kl. 23.00.


Utflyttning

2021-05-21, kl 17.00-24.00
Vid frågor kontakta Informationen. Servicebemanning kl. 16.00-20.00.

2021-05-22 - 2021-05-23, kl 08.00-16.00
Vid frågor kontakta Informationen. Servicebemanning kl. 07.00-16.00.

2021-05-24, kl 07.00-16.00
Vid frågor kontakta Informationen. Servicebemanning kl. 07.00-16.00.

Allmän information om in- och utflyttningstider

  • Som monterbyggare/utställare ansvar ni för arbetsmiljön och brandskyddet inom er monteryta. Detta innebär att ni måste vidta erforderliga åtgärder för att skydda dig själv och övriga monterbyggare/utställare från olycksrisk.
  • Officiella tider för in- och utflyttning varierar beroende på arrangemang.
  • Utökad bygg- och rivningstid s.k. byggtidsändring, kan eventuellt beviljas av Elmia AB. Detta debiteras med fast pris per monter. Tillståndsansökan finns i filen Byggtidsändring
  • Rivning i montern för påbörjas direkt när arrangemanget stänger, OBS! håll gångar fria.
  • Utflytt får ske först efter att gångmattor är borttagna. (ca: 1 timme efter avslutat arrangemang)