In- och utflyttningstider

Platsen för Elmia Wood är Bratteborgs gård. All utställartrafik genom mässområdet är enkelriktad både under inflyttning och utflyttning. Kör av vid E4:an vid Vaggeryd Norra, avfart nr. 90 (Bondstorp - Travbana). Följ skyltningen.

Inflyttningen kan påbörjas den 25 maj i alla utomhusmontrar. Inflyttningen till tältmontrar kan påbörjas den 27 maj.

Mässområdet är nattbevakat 25 maj fr o m kl. 15.00 – 7 juni t o m kl 07.00.

Vill du påbörja arbete i monter längs med skogsslingorna tidigare än 25 maj, kontakta Johannes Hansson, +46 36 15 21 08.

Informationen är belägen på mässkontoret och bemannad 25 maj – 4 juni.

 

Inflyttning utomhus
Datum/tid                                    
2022-05-25--2022-05-30 / 07.00-20.00          
Servicebemanning 07.00-16.00

2022-05-31 / 07.00-23.00
Servicebemanning 07.00-18.00

2022-06-01 / 07.00-23.00                                    
Servicebemanning 07.00-20.00

OBS! Montrarna måste vara klara senast 2022-06-01 kl 23.00.


Inflyttning fältet
Datum/tid                                    
2022-05-27--2022-05-30 / 07.00-20.00          
Servicebemanning 07.00-16.00

2022-05-31 / 07.00-23.00                                    
Servicebemanning 07.00-18.00

2022-06-01 / 07.00-23.00                                    
Servicebemanning 07.00-20.00

OBS! Montrarna måste vara klara senast 2022-06-01 kl 23.00. 


Utflyttning
Datum/tid
2022-06-04 / 16.00-24.00                                    
Servicebemanning 16.00-20.00

2022-06-05 / 08.00-16.00                                    
Servicebemanning 07.00-16.00

2022-06-06--2022-06-07 / 07.00-16.00                              
Servicebemanning 07.00-16.00

Allmän information om in- och utflyttningstider

  • Som monterbyggare/utställare ansvar ni för arbetsmiljön och brandskyddet inom er monteryta. Detta innebär att ni måste vidta erforderliga åtgärder för att skydda dig själv och övriga monterbyggare/utställare från olycksrisk.
  • Officiella tider för in- och utflyttning varierar beroende på arrangemang.
  • Utökad bygg- och rivningstid s.k. byggtidsändring, kan eventuellt beviljas av Elmia AB. Detta debiteras med fast pris per monter. Tillståndsansökan finns i filen Byggtidsändring
  • Rivning i montern för påbörjas direkt när arrangemanget stänger, OBS! håll gångar fria.
  • Utflytt får ske först efter att gångmattor är borttagna. (ca. 1 timme efter avslutat arrangemang)