12 - 14 nov. 2024

Tillverkningsindustrins främsta arena

Elmia Subcontractor är norra Europas ledande underleverantörsmässa. Det är här industrins samlade kunskap och kompetenser möts för att skapa nya lösningar och utveckla industrin.
En internationell mässa med utställare från 30 länder som arrangeras varje år på Elmia i Jönköping. Genom att samla hela industrins kunskap på ett stället erbjuds inte bara en arena där branschnyheter visas upp – utan där de kan skapas.

oversikt_ovanifran_hallB_ovako_590x300.jpg

Elmia Subcontractor är industrins hjärta, som ger branschen syre, energi och kraft framåt. Det är här som industrins experter samlas. Det är här det blir gjort. På plats och med glädje!

Här grundläggs varje år affärer för flera miljarder kronor! En av mässans styrkor är dess renodling. Här ges bara plats för underleverantörer till tillverkningsindustrin. Det har gjort mässan synnerligen träffsäker för såväl besökare och utställare.

 

Välkommen till Elmia Subcontractor – heart of industrial know-how

Ställa ut - en smart investering

Att ställa ut på mässa är en kostnadseffektiv marknadsföringskanal. På kort tid möter du en stor skara potentiella kunder. På en mässa är besökarna aktiva och öppna för information och nya kontakter. 
Tänk vilka möjligheter som kan öppna sig!

Vem ställer ut?

Elmia Subcontractor är norra Europas ledande mässa för underleverantörer inom den tillverkande industrin och deras kunder - en äkta specialistmässa för produktutveckling och inköp.

På Elmia Subcontractor kan endast underleverantörer till tillverkningsindustrin ställa ut. Renodlingen är en stor del i mässans framgång och en viktig faktor för vidareutvecklingen. Vilka som får ställa ut regleras genom mässans Produktregister, som uppdateras och utvecklas årligen.

Många företag har flera segment i sin verksamhet. Det är därför ytterst viktigt att alla utställande företag på Elmia Subcontractor endast visar och marknadsför produkter och tjänster som finns under nedanstående rubriker. Produktregistret ska spegla de produkter och tjänster som du säljer. För dig som är samlingsmonterarrangör gäller att tänka på detta för de företag du har med dig i montern.

Huvudgrupperna i Produktregistret är:

 • Tillverkningsmetoder (legotillverkning/kontraktstillverkning)
 • Produkter och komponenter (komponenter/artiklar/maskinelement som ingår i kunders produkter)
 • Material, råvaror och halvfabrikat (direktmaterial)
 • Design och utveckling (av produkter)
 • Verktyg och fixturer (endast kundspecifika verktyg)

Vi jobbar kontinuerligt med att säkerställa att utställare på Elmia Subcontractor matchar mässans produktregister. Detta innebär att vi ibland måste ingripa för att bibehålla mässans kvalitet. Genom att göra mässans definition tydligare, hoppas vi, det underlättar för dig att veta att Elmia Subcontractor är rätt mässa för dig.

En del utställare säljer både material och tjänster samt dessutom maskinutrustningar som framställer detta. Då måste montrarna vara inriktade på produkter & tjänster enligt ovan. 
Till exempel ska produkter och tjänster inom produktionsutveckling och produktionsutrustning inte visas eller marknadsföras på Elmia Subcontractor. 

Här kan du se Elmia Subcontractors kompletta produktregister


Vem besöker?

 • Inköpare
 • Konstruktörer
 • Produktutvecklare
 • Teknikkonsulter
 • Företagsledare
 • Industridesigners
 • Näringslivstoppar
 • Ministrar och politiker
 • Kvalitetsansvariga
 • och många fler...

...från branscherna: fordon, telekom, elektronik, förpackning, plast och gummi, möbel, flyg, läkemedel, textil, trä med flera.