14 - 16 nov 2023
För utställare

Tillverkningsindustrins främsta arena

Elmia Subcontractor är norra Europas ledande underleverantörsmässa och arrangeras varje år på Elmia i Jönköping. En internationell mässa med utställare från 30 länder. Sällan har du chans att på så kort tid träffa så många som är knutna till underleverantörsindustrin!

DSsmith_förpackningar.jpgHär grundläggs varje år affärer för flera miljarder kronor! En av mässans styrkor är dess renodling. Här ges bara plats för underleverantörer till tillverkningsindustrin. Det har gjort mässan synnerligen träffsäker för såväl besökare och utställare.

Utvecklingen inom tillverkningsindustrin går snabbare än någonsin. Att hålla sig uppdaterad för att stå stark i konkurrensen har aldrig varit viktigare. Det är inte längre ”Business as usual”.

Välkommen till Elmia Subcontractor – marknadsplatsen full av värdefulla affärskontakter och nya intryck.

Ställa ut - en smart investering

Att ställa ut på mässa är en kostnadseffektiv marknadsföringskanal. På kort tid möter du en stor skara potentiella kunder. På en mässa är besökarna aktiva och öppna för information och nya kontakter. 
Tänk vilka möjligheter som kan öppna sig!

Vem ställer ut?

Elmia Subcontractor är norra Europas ledande mässa för underleverantörer inom den tillverkande industrin och deras kunder - en äkta specialistmässa för produktutveckling och inköp.

På Elmia Subcontractor kan endast underleverantörer till tillverkningsindustrin ställa ut. Renodlingen är en stor del i mässans framgång och en viktig faktor för vidareutvecklingen. Vilka som får ställa ut regleras genom mässans Produktregister, som uppdateras och utvecklas årligen.

Många företag har flera segment i sin verksamhet. Det är därför ytterst viktigt att alla utställande företag på Elmia Subcontractor endast visar och marknadsför produkter och tjänster som finns under nedanstående rubriker. Produktregistret ska spegla de produkter och tjänster som du säljer. För dig som är samlingsmonterarrangör gäller att tänka på detta för de företag du har med dig i montern.

Huvudgrupperna i Produktregistret är:

 • Tillverkningsmetoder (legotillverkning/kontraktstillverkning)
 • Produkter och komponenter (komponenter/artiklar/maskinelement som ingår i kunders produkter)
 • Material, råvaror och halvfabrikat (direktmaterial)
 • Design och utveckling (av produkter)
 • Verktyg och fixturer (endast kundspecifika verktyg)

Vi jobbar kontinuerligt med att säkerställa att utställare på Elmia Subcontractor matchar mässans produktregister. Detta innebär att vi ibland måste ingripa för att bibehålla mässans kvalitet. Genom att göra mässans definition tydligare, hoppas vi, det underlättar för dig att veta att Elmia Subcontractor är rätt mässa för dig.

En del utställare säljer både material och tjänster samt dessutom maskinutrustningar som framställer detta. Då måste montrarna vara inriktade på produkter & tjänster enligt ovan. 
Till exempel ska produkter och tjänster inom produktionsutveckling och produktionsutrustning inte visas eller marknadsföras på Elmia Subcontractor. 

Här kan du se Elmia Subcontractors kompletta produktregister


Vem besöker?

 • Inköpare
 • Kontruktörer
 • Produktutvecklare
 • Teknikkonsulter
 • Företagsledare
 • Industridesigners
 • Näringslivstoppar
 • Ministrar och politiker
 • Kvalitetsansvariga
 • och många fler...

...från branscherna: fordon, telekom, elektronik, förpackning, plast och gummi, möbel, flyg, läkemedel, textil, trä med flera.

/globalassets/bilder/massor/subcontractor/2022/for-utstallare/elmiasubcontractor-functionalfood-1920x1080_1.jpg