16 - 18 okt. 2024

Anmälan Innovation Award

Du kan anmäla ditt eller ett annat företag till tävlingen. Alla företag som lämnar in bidrag måste fylla i anmälningsformuläret nedan och erforderliga bilagor måste vara kompletta och så utförliga som möjligt.

Anmälan är stängd.

Bristfälliga underlag där frågor i formuläret inte har besvarats kommer inte att bedömas.

Ett företag kan skicka in max tre bidrag för bedömning.

  • Produkten ska vara en teknisk innovation eller ny teknik inom lantbruksbranschen.
  • Produkten ska inte ha marknadsförts i Sverige före 1 januari 2021.
  • Vid anmälan ska produkten finnas på den svenska marknaden senast den 1 september 2022. Vid detta datum ska det vara möjligt att lägga en order på produkten. Ej uppfyllt kriterium leder till att nominering dras tillbaka.
  • Produkten ska, beroende på produktens användningsområde, ta hänsyn till områdena miljö, arbetsmiljö, produktkvalitet och/eller djurvälfärd.

Bedömning

Alla fullständiga anmälningar som kommer in senast 28 februari 2022 bedöms av juryn. De produkter som uppfyller tävlingens regler och som bedöms ha ett tilltäckligt nyhetsvärde och/eller är innovativ teknik kan bli nominerade för vidare bedömning. Vilka bidrag som nomineras presenteras i slutet av maj 2022.