Anmälan Innovation Award

Du kan anmäla ditt eller ett annat företag till tävlingen. Alla företag som lämnar in bidrag måste fylla i anmälningsformuläret nedan och erforderliga bilagor måste vara kompletta och så utförliga som möjligt.

Bristfälliga underlag där frågor i formuläret inte har besvarats kommer inte att bedömas.

Ett företag kan skicka in max tre bidrag för bedömning.

  • Produkten ska vara en teknisk innovation eller ny teknik inom lantbruksbranschen.
  • Produkten ska inte ha marknadsförts i Sverige före 1 januari 2023.
  • Vid anmälan ska produkten finnas på den svenska marknaden.
    Ej uppfyllt kriterium leder till att nominering dras tillbaka.
  • Produkten ska, beroende på produktens användningsområde, ta hänsyn till områdena miljö, arbetsmiljö, produktkvalitet och/eller djurvälfärd.
  • Juryns bedömningar görs på det material/underlag som skickas in och det är anmälarens ansvar att uppgifterna som lämnas är korrekta.

Bedömning

Alla fullständiga anmälningar som kommer in senast 26 februari 2024 bedöms av juryn. De produkter som uppfyller tävlingens regler och som bedöms ha ett tilltäckligt nyhetsvärde och/eller är innovativ teknik kan bli nominerade för vidare bedömning. Vilka bidrag som nomineras presenteras 11 juni på hemsidan.

Kontaktinformation

Kontaktinformation

Produktbeskrivning

Produktbeskrivning

Vad är principiellt nytt med denna produkt, d.v.s. hur skiljer sig produkten i förhållande till tidigare känd teknik i lantbruksbranschen?
Leder produkten till gynnsammare miljöpåverkan? Utomhusmiljö eller inomhusmiljö.
Leder användandet av produkten till förbättrad ergonomi, arbetsmiljö och/eller säkerhet för användaren?
Påverkar produkten slutliga kvaliteten på de jordbruksprodukter som är resultatet av produktens primära användningssätt?
Har produkten en positiv effekt på djurvälfärden/djurhälsan?
Har produkten en positiv effekt på lantbrukarens ekonomi?

Bilder och dokument

Ladda gärna upp bilder som visar produkten, samt beskrivande dokument.

Minst en bild ska vara högupplöst (300 dpi).
 
Obs: Storleksgränsen är 5mb per bild/dokument.

Bilder och dokument

Ladda gärna upp bilder som visar produkten, samt beskrivande dokument.

Minst en bild ska vara högupplöst (300 dpi).
 
Obs: Storleksgränsen är 5mb per bild/dokument.