21 - 24 aug. 2024

Om mässan

Elmia Lastbil hålls 21-24 augusti 2024 på Elmia i Jönköping, och är en internationell samlingspunkt för åkeri- och transportbranschen. Mässan erbjuder en omfattande utställning, uppvisningar, förartävlingar, skolaktiviteter, Nordic Trophy, evenemang, scen- och seminarieprogram och veteranlastbilar på en programyta på över 75 000 kvadratmeter.

Bland utställarna finns företag med alla typer av produkter och tjänster som ett åkeriföretag behöver för att bedriva sin verksamhet. 2022 hade mässan 321 utställare från 17 länder — och nära 31 000 besökare. Elmia Lastbil ger en samlad bild av vad branschen kan erbjuda i form av chassier, påbyggnationer, tillbehör, utrustning och tjänster, och besöks av människor från alla delar av åkerinäringen/intilliggande branscher eller som bedriver firmabilstrafik. Mässan är ett samarrangemang av Trailer Magazine och Elmia AB.

En lastbilsmässa för alla
Elmia Lastbil är sedan länge en etablerad mässa och en mycket viktig angelägenhet för åkerinäringen och hela bredden av berörda leverantörer. Dessa dagar ramar in hela branschens utbud med en positiv upplevelse för alla — oavsett vilken roll man har i branschen — och en stor del av besökarna kommer tillbaka varje gång mässan arrangeras.

Vem besöker Elmia Lastbil?
Elmia Lastbil är åkeriföretagens hemmaplan. Det är en internationell hybridmässa som lockar både åkeri- och transportbranschen samt livsstilsbesökare, där 90 procent av besökarna arbetar inom åkerinäringen. De två överlägset största besökargrupperna utgörs av yrkesförare samt VD/företagsledning. Mässan tilltalar också många unga människor och ett flertal evenemang och intressanta programpunkter arrangeras för att locka till en framtid inom åkerinäringen.

De fem största verksamhetsområdena som besökarna representerar är åkeriföretag med inriktning på:

Styckegods/partigods
— Verkstads-/ tillverkningsindustrin
— Bygg- och anläggning
— Kyl- och frystransporter
— Skogstransport

Historik