19 - 21 okt 2022

Boka yta

Boka monter på Elmia Lantbruk som är en mötesplats för hela lantbruket.

Har du frågor är du välkommen att kontakta någon av säljarna direkt.

Ett förtydligande kring bokningar; alla utställare som var bokade till mässans ursprungsdatum i oktober 2020, har automatiskt fått sin bokning medflyttad till 10-12 februari 2021. Nu när mässan i februari flyttar fram till 19-21 oktober 2022 har du följande alternativ:

• Du kan välja att behålla din bokning till år 2022. Elmia behåller grundavgiften och du har kvar din bokning enligt det pris du bokat för ursprungligen till 2020.
• Du kan välja att avboka din plats.
• För vissa utställare kan mötesplatsen Elmia Matbruk vara ett alternativ för att träffa kunder och göra affärer redan under 2021. Du gör då en ny bokning till Elmia Matbruk.

Här kan du snabbt fylla i ett formulär med ditt val.

Oavsett hur du väljer att göra, är det viktigt att du hör av dig till någon av oss säljare så vi kan hjälpa er utifrån era behov så fort som möjligt.

 

 

Fakturering

Grundavgift, monterhyra och utställarförsäkring

Faktureras 90 dagar före mässans första dag och förfaller till betalning senast 60 dagar före Mässans första dag.

Övrig fakturering

100% av värdet för monterinredning enligt beställning förfaller till betalning 14 dagar före Mässans första dag. Tilläggsbeställningar och delar av Beställningen som ej kan specificeras eller faktureras på förhand faktureras efter Mässans sista dag med betalningsvillkor 20 dagar netto.

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser utgör kompletterande bestämmelser till samtliga de särskilda avtal som inför varje mässa träffas med respektive utställare.

Ladda ner allmänna bestämmelser som PDF-fil

 

Mervärdesskatt

Mervärdesskatt vid handel med EU-länder:

Tjänsten anses omsatt och ska beskattas i det land där köparen är etablerad och har sin verksamhet om köparen är näringsidkare. Näringsidkare är en juridisk person som är registrerad till mervärdesskatt. Det innebär att Elmia fakturerar utan mervärdesskatt och köparen beskattas i sitt hemland. För att Elmia ska kunna fakturera utan mervärdesskatt krävs att köparen kan uppge ett giltigt VAT-nummer.

Är köparen inte näringsidkare anses omsättningsland vara Sverige och svensk mervärdesskatt tas ut.

Mervärdesskatt vid handel med länder utanför EU:

Är köparen etablerad och har sin verksamhet i ett land utanför EU tas ingen mervärdesskatt ut och köparen ska inte beskattas inom EU.

Utställarförsäkring

Som mässarrangör vet vi att försäkringsskydd är viktigt. Med Elmias utställarförsäkring får du ett tryggt mässdeltagande och kan fokusera på dina säljaktiviteter.

Tillsammans med din orderbekräftelse har du även fått information om Elmias Utställarförsäkring.

Nedan finns mer information om försäkringen och kompletta försäkringsvillkor. Du kan ladda ner dem som PDF-filer.

Försäkringen gäller under förutsättning att betalning skett på förfallodatum.

Jonas Berglund
Jonas Berglund
Telefon: +46 36 15 21 20