Varför ska jag ställa ut?

All kunskap och erfarenhet som finns inom skogsbruk samlas på samma plats under en begränsad tid. Här är fem anledningar att inte missa Elmia Wood.

Hög kvalitet 

Besökarantalet är bara viktigt om det är rätt besökare. Vi lägger stort fokus på att lyssna på utställarnas behov och tillsammans vill vi attrahera just dina kunder.

Internationellt skyltfönster 

Den nordiska skogsbrukstekniken har på flera sätt utvecklats av småföretag. Elmia Wood möjliggör för alla, stora som små, att snabbt komma ut på skogsmarknaden, även utanför Sveriges gränser. 

Innovationer 

En uppfinning kan vara hur smart som helst, men om den inte når ut till de tänkta användarna, blir det ingen innovation. Elmia Wood prisar innovatörer. Innovationer som blir till nyttor genererar avkastning på dina investeringar (ROI).  

Demonstrationer

Försök har gjorts med virtuella mässor eller mässor i stora utställningshallar med putsade maskiner. Elmia Wood tror på att arbeta med fem sinnen, det gynnar både säljare och köpare. Här kan du visa upp dina maskiner i sin verkliga miljö.

På plats mitt i skogen

Sverige är den största rundvirkesleverantören i Europa. Det känns självklart att vi håller vår mässa mitt i virkesförrådet, men med moderna hjälpmedel som bredband och WiFi samt andra tekniska lösningar. Ett plus är att området ligger nära flera större städer.

Jörgen Andersson
Jörgen Andersson
Telefon: +46 36 15 22 84
Andreas Eriksson
Andreas Eriksson
Telefon: +46 36 15 21 19