17 - 18 jan. 2024

Registrera dig - få entrébiljett

Nordic Profile Fair Hybrid är en B2B-mässa för dig som jobbar i produktmediabranschen. Du förregistrerar dig innan ditt mässbesök. På Elmia scannar du själv din biljett och går direkt in på mässan.

Förregistreringen sker i två steg, och biljetten genereras först efter att andra steget är komplett. I det andra steget uppger du vilket verksamhets- respektive ansvarsområde du arbetar inom.

Biljetter_1920x1080.jpg